Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

13.11.2017

Konkurs MSWiA „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada br.

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć.

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

  • Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych;
  • Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji;
  • Część C. prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia;
  • Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom.

 

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa:

https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25065,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-pn-Prowadzenie-Krajowego.html

 

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 13.11.2017, Ilość wejść: 163, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry