Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

21.11.2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie woj. mazowieckiego w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert

Wojewoda Mazowiecki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa mazowieckiego w 2018 roku oraz zaprasza do składania ofert. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile w dniu składania oferty spełniają warunki określone w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, tj. są podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego.

Postępowanie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaj zadania:

  • utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego;
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych oraz psów ratowniczych i ich przewodników będących członkami podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie województwa mazowieckiego;
  • utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego na obszarach wodnych województwa mazowieckiego.

Kwota dotacji wynosi 404.000 zł.


 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Sylwia Pietrzak, 21.11.2017, Ilość wejść: 350, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry