Pomoc dla niepełnosprawnych

Kontakt

Współpraca Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Jan Myszak

Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

+48 22 695-65-24; +48 539 548 610   jmyszak@mazowieckie.pl

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Do głównych zadań, określonych w Pełnomocnictwie Nr 2/4/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. należy:

  • koordynowanie w województwie mazowieckim konsultacji procesów legislacyjnych i programów państwowych istotnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • wspieranie Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego w zakresie wymiany informacji z organizacjami pozarządowymi w regionie;
  • monitorowanie wdrażania narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • pomoc lokalnym organizacjom pozarządowym w dostępie do wiedzy w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i innych działań prowadzonych przez Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz innych agencji rządowych;
  • tworzenie i koordynację systemu współpracy wojewody z organizacjami pozarządowymi;
  • wdrażanie jednolitego systemu instrukcji postępowania przy przeprowadzaniu otwartych konkursów ofert w wydziałach/biurach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w jednostkach administracji zespolonej w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
Podziel / Share
Jan Myszak, 24.01.2018, Ilość wejść: 15051, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry