Pomoc dla niepełnosprawnych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Informacja o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, Wojewoda Mazowiecki pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej. Pełnienie funkcji instytucji właściwej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego polega w szczególności na:

  1. Wypełnianiu formularzy z serii E400 oraz unijnych dokumentów - SED z serii F dotyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych stosowanych przez właściwe instytucje rozpatrujące uprawnienia do świadczeń rodzinnych;
  2. Prowadzeniu korespondencji z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacją Szwajcarską w zakresie wymiany informacji i działań w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  3. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do polskich świadczeń rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna) oraz świadczeń wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  4. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
  5. Wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie umorzenia w całości lub w części, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami.


    W imieniu Wojewody Mazowieckiego zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przedmiocie rozpatrywania wniosków, wypełniania formularzy oraz wydawania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach realizuje:

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa, tel. 22 695 71 00

 

adres do korespondencji: Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Wszelkich informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać codziennie od godz. 8.00 do 13.00 pod następującymi numerami telefonów:

 

22 695 71 74

22 695 71 83

 

 

Uprzejmie informujemy, że czwartek i piątek są dniami wewnętrznymi, w tych dniach w siedzibie Urzędu nie jest prowadzona obsługa klienta.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Patrycja Kołecka-Kozłowska, 16.01.2018, Ilość wejść: 2957, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry