Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Wybierz temat

 • Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego 2015

Związek Romów Polskich organizuje konkurs skierowany do osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, które kultywują tradycje romskie. Regulamin konkursu. Do pobrania: Wniosek, Oświadczenie, Zgoda na przetwarzanie danych, Tabela punktów.

 • Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

Zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 2011 r., 2 sierpnia składamy hołd romskim ofiarom niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa.

 • Uroczystość upamiętnienia zagłady Romów i Sinti w Treblince

Związek Romów  Polskich z siedzibą w Szczecinku zaprasza na obchody upamiętniające Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim nazistowskim Obozie Pracy oraz Obozie Zagłady w Treblince. Uroczystość odbędzie się 30 lipca 2015 r. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.  

 • Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich

Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosiło, w ramach zadania powierzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Ogólnopolski Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich.

 

 • Festyn z okazji ludowego święta rosyjskiego Maslenica

 

 • Konferencja: Dokąd zmierzamy? - Romowie w XXI wieku
 • Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem

Trwa kampania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca używania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Głównym celem kampanii jest zachęcenie osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej do posługiwania się swoimi ojczystymi językami, a także dbania o ich rozwój. Jednocześnie kampania ma upowszechniać wiedzę na temat praw językowych i zachęcać do korzystania z nich.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnych materiałów informacyjnych: Języki mniejszości - do pobrania.

 

 • Nabór do komisji opiniującej wnioski w ramach „Programu integracji  społeczności romskiej w latach 2014-2020” w 2015 roku.

 

Wojewoda Mazowiecki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski złożone do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 roku.  

Kandydatów na członków Komisji mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty które złożyły wnioski do „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” w 2015 roku. 

Zgłoszenia można składać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie siedmiu dni od daty publikacji ogłoszenia bezpośrednio w kancelarii Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pokój 1) lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: wps@mazowieckie.pl.

Treść ogłoszenia i formularz zgłoszenia tutaj.

 

 • Otwarcie wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

  „Na oficjalne uroczystości przybyli prezydent RP Bronisław Komorowski, prezydent państwa Izrael Reuven Rivlin (dla którego jest to pierwsza wizyta zagraniczna), premier rządu RP Ewa Kopacz, marszałkowie Sejmu i Senatu RP, prezydent Warszawy  i delegacje z wielu krajów świata. W uroczystościach otwarcia uczestniczyło ponad 1500 gości a relacjonowało je przeszło 600 dziennikarzy.

  Wystawę symbolicznie otworzyli przedstawiciele polskiej społeczności żydowskiej różnych pokoleń: Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum, Ocalały z Zagłady, i 13-letnia Joasia Widła – absolwentka Szkoły Lauder-Morasha w Warszawie.

  Goście przez cały dzień zwiedzali wystawę stałą, a wieczorem dołączyli do widzów plenerowego widowiska „Gramy OTWARCIE!” z udziałem m.in. Davida Krakauera i Tomasza Stańki. Tak rozpoczął się trzydniowy festiwal Wielkiego Otwarcia.”  źródło: http://polin.pl/pl/aktualnosci/2014/10/28/witajcie-w-polin-otworzylismy-wystawe-stala

 • Nominacja ambasadora Republiki Armenii w Polsce

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że dekretem Prezydenta Republiki Armenii Serża Sargsjana z dnia 23 października 2014 roku Pan Edgar Ghazaryan, dotychczasowy wojewoda regionu Wajoc Dzor, został mianowany Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcję wojewody regionu Wajoc Dzor Pan Ghazaryan pełnił od 22 czerwca 2012 roku. Posiada bogate doświadczenie zarówno na polu administracji państwowej jak i nauki oraz biznesu. W latach 1998-1999 był pracownikiem Biura Ministra Administracji Terytorialnej, następnie w latach 2000-2001 pracował jako ekspert ds. reform strukturalnych w projekcie programu TACIS Unii Europejskiej pn. „Wsparcie reform służby cywilnej w Armenii” (Program Pomocy Technicznej dla Wspólnoty Niepodległych Państw). 

W latach 2001-2002 pełnił funkcję zastępy dyrektora w departamencie ds. administracji terytorialnej i samorządu lokalnego. Doświadczenie w biznesie zdobywał będąc dyrektorem ds. marketingu w „Jermuk Group” (w latach 2002-2003), i w kolejnych latach (do 2007) jako doradca Prezesa "Jermuk Group". W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora filii Armeńskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeghegnadzor, a od 2011 do 2012 roku pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania Armeńskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Serdecznie gratuluję Jego Ekscelencji Edgarowi Ghazaryanowi i niezmiernie się cieszę z tej nominacji. Liczę, że obok dbania o dobre relacje z Rzeczypospolitą Polską, a także interesy Republiki Armenii, odegra On istotną rolę w integracji diaspory ormiańskiej w Polsce, w czym deklaruję moje wsparcie.

Z poważaniem,
Edward Mier-Jędrzejowicz
Przedstawiciel mniejszości ormiańskiej
w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 • Macewy z Parku „Leśnika” wracają na cmentarz żydowski na Bródnie

Macewy wykorzystywane po wojnie do budowy konstrukcji w warszawskim parku im. płk Jana Szypowskiego „Leśnika” wracają na cmentarz żydowski na Bródnie. Udało się do tego doprowadzić dzięki współpracy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie oraz Zarządu Dzielnicy Praga-Południe.

Demontaż konstrukcji zbudowanych z macew w Parku „Leśnika” rozpoczął się 6 października. Przygotowania do tej operacji trwały blisko rok. Dzielnica Praga-Południe na ten cel otrzymała 400 tys. z budżetu miasta.

W pierwszych dniach października w rejonie demontażu pergoli rozpoczęły się prace estetyczne związane z takim przycięciem zieleni parkowej, aby nie kolidowała ona z planowaną rozbiórką i późniejszą odbudową umocnień skarp parkowych. Zarząd Dzielnicy Praga-Południe uzgodnił z wykonawcą robót, Zakładem Remontów i Konserwacji Dróg oraz przedstawicielami Stołecznego Konserwatora Zabytków i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, że prace rozbiórkowe rozpoczną się w poniedziałek, 6 października 2014 i potrwają do 30 listopada.

Cmentarz żydowski na Bródnie przetrwał niemal niezniszczony II wojnę światową. W późniejszych latach nagrobki zaczęły być wykorzystywane przez miejscową ludność i władze do budowy różnych elementów w przestrzeni miejskiej oraz utwardzenia dna Wisły. W latach 80-tych zaniedbanym zabytkiem zajęła się Fundacja Rodziny Nissenbaumów. Obiekt został ogrodzony i zamknięty, ale mimo to niszczał i podlegał aktom wandalizmu. W roku 2012 został przekazany Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która jako prawowity właściciel obiektu, od razu zajęła się jego uporządkowaniem.

Cmentarz żydowski na Bródnie to ważny punkt historyczny na mapie żydowskiej Warszawy. Mamy nadzieję, iż w przyszłości stanie się równie ważnym miejscem edukacyjnym - mówi Anna Chipczyńska, przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Rozmowy na temat przeniesienia macew na właściwe miejsce rozpoczęły się przed kilkoma laty. Dzięki bliskiej współpracy Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie z władzami Miasta udało się je sfinalizować i doprowadzić do właściwego rozwiązania, istotnego przede wszystkim z punktu widzenia historycznego i etycznego.

Naszym głównym zadaniem jest dbanie o ten cmentarz - dodaje Piotr Kadlčík, wiceprzewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Chcemy go również udostępnić turystom oraz rozwinąć współpracę z pobliskimi szkołami tak, aby było to miejsce dostępne dla lokalnej społeczności.  

Jeszcze w tym roku Gmina Żydowska chce rozpocząć remont ogrodzenia i bramy cmentarza. W najbliższej przyszłości planowane są prace związane z budową w odpowiednim miejscu pawilonu, w którym będą znajdowały się pomieszczenia socjalne dla personelu oraz miejsce pamięci z wystawą dotyczącą historii cmentarza. Na te prace Zarząd Gminy przeznaczył kwotę 3 mln zł.

Polska bardzo ucierpiała podczas pięćdziesięciu lat okupacji najpierw niemieckiej, a później sowieckiej. W ciągu ostatnich 25 lat naprawiamy krzywdy i zniszczenia, które miały miejsce w latach 1939-89. – komentuje rabin Michael Schudrich z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie i Naczelny Rabin Polski. Jednym z wielu aspektów Zagłady było niszczenie cmentarzy żydowskich. Naszym obowiązkiem jest ratowanie zbezczeszczonych macew w ramach odbudowy naszego kraju po okupacji. Te macewy są pamiątką życia naszych przodków i jesteśmy odpowiedzialni za to, aby je zachować, jako element ratowania pamięci o naszych rodzinach i sąsiadach.

Odzyskane przez Gminę Wyznaniową Żydowską fragmenty nagrobków trafią na żydowski Cmentarz Bródnowski, a tam zostaną odpowiednio zabezpieczone. W najbliższej przyszłości powstaną z nich najprawdopodobniej gabiony - prostopadłościenne konstrukcje wypełnione kawałkami macew.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedyną instytucją żydowską zajmującą się projektem odzyskania i przenoszenia macew z Parku „Leśnika” na żydowski Cmentarz Bródnowski.

 • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020. Szansa na dotację

  Informacja na temat zasad udzielania dotacji w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020" - załącznik . Do pobrania: wniosek  i sprawozdanie .
   
 • Filmoteka Narodowa, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą oraz Związek Ukraińców w Polsce zapraszają na pokaz filmu "MAMAJ" w reż. O.Sanina

  Więcej informacji jest dostępnych w załączniku .
   
 • Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz innych pracowników JST współpracujących ze społecznością romską w dziedzinie edukacji na szkolenia pt.: „Romowie w szkole”

  Szkolenia są organizowane wramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji Romskiej".
  Więcej informacji jest dostępnych w załączniku .
   
 • Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości. „EDUKACJA - KROK DO LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI"

  Pobierz regulamin:
   
 • Uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego społeczność żydowską w Serocku

  W dniu 27 sierpnia 2014 r. o godzinie 13:00 na cmentarzu żydowskim w Serocku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego pochowanych na terenie nekropolii żydowskich mieszkańców Serocka. W 2014 r. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego zakończyła prace na cmentarzu żydowskim w Serocku. W ich wyniku powstał pomnik, upamiętniający nekropolię i miejscową społeczność żydowską.

  Żydzi mieszkali w Serocku od XVIII w. – w 1816 r. w mieście istniała już żydowska gmina wyznaniowa. W 1827 r. Serock zamieszkiwało 375 Żydów, w 1857 r. było ich już 920 a handel był w znacznym stopniu zdominowany przez kupców żydowskich. W 1931 roku liczba Żydów zamieszkujących Serock sięgnęła 2490. Żydzi mieli swoich przedstawicieli w radzie miejskiej, a na terenie Serocka działały liczne organizacje żydowskie.

  Po rozpoczęciu wojny jeszcze we wrześniu 1929 r. wysiedlono część ludności żydowskiej, pozostałych wywieziono na przełomie 1939 i 1940 r. Wojnę przeżyło jedynie około 100 serockich Żydów, których potomkowie mieszkają dziś w Izraelu i USA.
 • "Z przeszłości Armenii" - zbiór ormiańskich legend, baśni i opowieści

 

Nakładem Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich ukazała się kolejna niezwykła publikacja. "Z przeszłości Armenii" - bo taki nosi tytuł - to zbiór ormiańskich legend, baśni i opowieści autorstwa cenionego ormiańskiego geografa, etnologa, językoznawcy i historyka - Stepana Lisicjana (1865-1947).

Książka ukazała się w przekładzie na język polski, którego dokonał armenista, prof. Andrzej Pisowicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On też opatrzył zbiór licznymi przypisami, które wzbogacają wiedzę czytelnika o kulturze, historii i języku Ormian. Autorem ilustracji jest zaś Tigran Vardikyan - ceniony ormiański
artysta-rysownik mieszkający w Polsce.

Całość stanowi pierwsze takie w polskiej literaturze kompendium wiedzy o tradycjach kultury ormiańskiej. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się Armenią i Ormianami.

 

 • Festiwal Kultury Żydowskiej

 • Ukazał się dziewiętnasty, letni numer ormiańsko-polskiego czasopisma "Awedis". Zapraszamy do lektury. PDF czasopisma do pobrania ze strony: www.awedis.ormianie.pl
 • Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie

 • Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zaprasza na spotkanie połączone z projekcją filmu

  „Żydzi w powstaniu warszawskim”

  Synagoga im. Nożyków (ul. Twarda 6)
  1 sierpnia 2014, godz. 18.00

  Gościem honorowym wydarzenia będzie Samuel Willenberg, izraelski rzeźbiarz i malarz, więzień Treblinki i ostatni żyjący uczestnik buntu w obozie 2 sierpnia 1943, uczestnik powstania warszawskiego.

  Gośćmi spotkania będą także prof. dr hab. Barbara Engelking oraz dr hab. Dariusz Libionka –autorzy książki „Żydzi w powstańczej Warszawie”

 • Krzyk Pamięci - wystawa poświęcona rocznicy holokaustu Romów Polskich

  W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku w komorach gazowych w niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau życie straciło 2897 Romów – dzieci, kobiet i mężczyzn. Romowie stanowili pod względem liczebności trzecią grupę deportowanych do KL Auschwitz po Polakach i Żydach. Łącznie w obozie życie straciło 21 tysięcy Romów. Od 1997 roku 2 sierpnia czczony jest jako Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Aby oddać hołd ofiarom, ale również przestrzec współczesnych przed okrucieństwami wojen, tego dnia w całej Polsce organizowane są specjalne uroczystości.

  Również w Warszawie, 1 sierpnia o 17:00 odbędzie się wernisaż wystawy plastycznej upamiętniającej to tragiczne wydarzenie. W holu głównym Urzędu Wojewódzkiego przedstawione zostaną fotografie Romów z obozu zagłady w oprawie graficznej pani Jolanty Markwat. Wystawa składa się  z 30 plakatów, przejmujące zdjęcia przedstawiają życie Romów przed II wojna Światową jak i życie obozowe.

 • Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz Warszawska Inicjatywa Kresowa Domu Spotkań z Historią zapraszają na „Ormiańską sobotę” w  sobotę, 9 sierpnia 2014 roku w Domu Spotkań z Historią, Warszawa, ul. Karowa 20.

  Program spotkania:

  12.00–13.30 – „Mnich, historyk, kronikarz Kresów. W 200. rocznicę urodzin Sadoka Barącza” – prezentację z udziałem historyka o. Marka Miławickiego OP prowadzi prof. dr hab. Krzysztof Stopka.

  14.00–14.45 – „Genealog w potrzasku” – prezentacja z udziałem Hanny Kopczyńskiej-Kłos o badaniach genealogicznych rodzin ormiańskich.

  15.00–15.45 – podwieczorek autorski Moniki Agopsowicz, autorki książki Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita ormiańska, prowadzi dr hab. Andrzej A. Zięba.

  16.00–17.30 – „U progu 100. rocznicy Ludobójstwa Ormian” – spotkanie z Edwardem Mier-Jędrzejowiczem, przedstawicielem mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poświęcone inicjatywom upamiętnienia ofiar Mec Jeghern.

  W przerwach zapraszamy na degustację potraw ormiańskich i filmy z Armenii. Do pobrania: zaproszenie.

 • Edward Mier-Jędrzejowicz nowym przedstawicielem mniejszości ormiańskiej
29 maja 2014 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przyjął rezygnację złożoną przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z funkcji przedstawiciela mniejszości ormiańskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Funkcję tę ks. Isakowicz-Zaleski pełnił od 2009 r.
 
Jednocześnie Prezes Rady Ministrów powołał na nowego przedstawiciela mniejszości ormiańskiej w KWRiMNiE pana Edwarda Mier-Jędrzejowicza, wyłonionego w toku długotrwałych konsultacji z organizacjami mniejszości ormiańskiej.
 
Z nowym przedstawicielem mniejszości ormiańskiej można kontaktować się pod adresem e-mail: przedstawiciel@ormianie.pl
 •  Otwarty konkurs ofert na działania edukacyjne adresowane do romskiej mniejszości etnicznej

  Szczegóły ogłoszenia.

   
 • Związek Ukraińców w Polsce zaprasza na koncert chóru Dzwony Podołu z Kijowa

  Koncert ukraińskiej muzyki cerkiewnej odbędzie się 25 czerwca (środa) w cerkwi oo. Bazylianów, ul. Miodowa 16. Początek godz. 18:30.
  W programie znajdą się utwory klasyków muzyki cerkiewnej, m.in. M. Łeontowycza, K. Stecenki, M. Werbyckiego, S. Ludkiewicza, P. Czesnokowa Chórem dyryguje Taras Myroniuk Informacja o chórze: http://www.dzvonypodolu.org. Wstęp 10 zł.

 

 • Wykład w rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki

Zamek Królewski w Warszawie, Polski PEN Club i Ukraiński PEN Club serdecznie zapraszają na wykład "Taras Szewczenko: narodziny wieszcza", który w ramach cyklu spotkań
Polska – Ukraina – Europa Dziedzictwo i przyszłość wygłosi prof. George G. Grabowicz (Uniwersytet Harvarda).
data: 17 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 17.00
miejsce: Sala Koncertowa Zamku Królewskiego w Warszawie (wykład w języku polskim)
Patronaty:
JE Markijan Malskyj, Ambasador Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
JE Henryk Litwin, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie 

 

 •  Konferencja Wyzwania Ukrainy

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 (piątek), w godz. 11.00-16.00, w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Program:
sesja I godz. 11.00-13.00
Polityka jako wyzwanie
Ukraińska scena polityczna i możliwości sprawnego rządzenia. Problem legitymizacji obecnych władz. Rząd, opozycja i Majdan. Nieufność wobec polityki oraz polityków. Nowa konstytucja i problem sanacji polityki. Nowe prawo dotyczące partii politycznych i wyłanianie się nowych partii, w tym reprezentujących siły dotąd nieobecne w parlamencie. Radykalizm polityczny.
wystąpienia Mirosław Czech, Wiktor Czumak, Oleh Medwediew, Andrij Szewczenko
prowadzenie: Bogumiła Berdychowska
sesja II godz. 13.45-15.45 Gospodarka i państwo jako wyzwanie
Stan i podstawowe wyzwania stojące przed ukraińską gospodarką. Recesja, zadłużenie, uzależnienie ekonomiczne wobec Rosji. Problem korupcji i oligarchizacji gospodarki. Niezbędne reformy i ich koszty: polityczne i społeczne. Integracja z Unia Europejską a związki ekonomiczne z Rosją i innymi krajami WNP. Państwo i jego struktury po rządach Janukowycza. Funkcjonowanie instytucji publicznych, ich sprawność, problem przejrzystości i korupcji. Struktury siłowe. Wymiar sprawiedliwości. Władza centralna a regiony, problem decentralizacji a spoistość państwa.
wystąpienia: Jewhen Bystrycki, Taras Kaczka, Ihor Koliuszko, Oleksandra Kużel, Marcin Świecicki
prowadzenie: Mirosław Czech
Zapis z przebiegu spotkania może zostać opublikowany i dostępny dla każdego na stronach internetowych Fundacji i w innych publikacjach pokonferencyjnych. Uczestnictwo w spotkaniu oznacza wyrażenie zgody na jej nagrywanie oraz opublikowanie zapisów z jej przebiegu na zasadach licencji Creative Commons autorstwa 3.0 Polska.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.batory.org.pl/programy_operacyjne/otwarta_europa/forum_debaty_wschodniej/wydarzenia/wyzwania_ukrainy

 

 

 • Obchody rocznicy śmierci Jacka Kuronia

  Związek Ukraińców w Polsce oraz polskie środowiska, którym bliskie jest dziedzictwo Jacka Kuronia w myśleniu o Ukrainie oraz relacjach polsko-ukraińskich organizuje
  w dniu 15 czerwca (niedziela) o godz. 14.00 wspomnieniowe spotkanie przy grobie Jacka Kuronia (Cmentarz Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45, grób znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym od ul. Powązkowskiej).

  W trakcie spotkania będzie odprawiona m.in. panichida - modlitwa żałobna w intencji zmarłego.

 • Centralna Rada Romów w Polsce Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria zapraszają na Tydzień Kultury Romskiej

Termin i miejsce: 2 czerwca – 6 czerwca 2014 r.

„Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

W pierwszych dniach (2-3 czerwca br.) Tygodnia Kultury Romskiej będzie można obejrzeć projekcje filmowe o romskiej tematyce: „Papusza”, reż. Krzysztof Krauze i Joanna Kos-Krauze oraz bajka romska  pt. „O księżniczce Sindi i morskim potworze” autorstwa Stanisława Stankiewicza – Prezesa Centralnej Rady Romów w Polsce. W kolejnych dniach (4-5 czerwca br.) odbędzie się prezentacja wystawy „Holocaust Romów Polskich”, promocja wydawnictwa „Krzyk pamięci”, wieczór poezji romskiej – spotkanie z Izoldą Kwiek i Stanisławem Stankiewiczem oraz na scenie plenerowej obok „Łaźni” będzie można posłuchać muzyki cygańskiej w połączeniu z muzyką bałkańską i karpacką w wykonaniu zespołu ČAČI VORBA. Na zakończenie w dniu 6 czerwca br. na scenie plenerowej obok „Łaźni” wystąpi zespół PERŁA I BRACIA.

 • Seminarium pt: "Zatrzymać nienawiść – przeciwdziałanie i reakcja na przemoc fizyczną i psychiczną oraz mowę nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację"

Celem seminarium jest przekazanie wiedzy prawnej oraz wypracowanie algorytmów dotyczących właściwego postępowania funkcjonariuszy policji przy rozpoznawaniu i zwalczaniu przestępstw motywowanych nienawiścią oraz opracowanie materiału dydaktycznego na nośniku DVD i broszury informacyjno-edukacyjnej, przeznaczonych do dalszego wykorzystania w trakcie kaskadowych szkoleń w komórkach organizacyjnych KSP.

Termin i miejsce: 30 maja 2014 r. od godz. 9:00 do 14.30,

Siedzibia Oddziału Prewencji Policji KSP, ul. Puławska 44 E w Piasecznie.

Pobierz program spotkania.

 

 • Żydzi w Ukrainie i Europie czasu Majdanu


Zapraszamy do dyskusji, w której podejmiemy próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o aktywną rolę Żydów we współtworzeniu i obronie Majdanu oraz jej rzeczywisty odbiór w społeczeństwie ukraińskim.

Będziemy dyskutować o dzisiejszej sytuacji Żydów ukraińskich. Omówimy okres protestów obywatelskich przełomu 2013 i 2014 r. w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych zachodzących w Europie w ostatnich latach. Szczególną uwagę zwrócimy na radykalizację postaw społecznych i retoryki kulturowej oraz politycznej w płaszczyźnie etnicznej.

Moderatorem dyskusji będzie Petro Tyma, dziennikarz i publicysta, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

W dyskusji udział wezmą:
• Josif S. Zissels - wiceprzewodniczący Kongresu Wspólnot Narodowościowych Ukrainy oraz Światowego Kongresu Żydów, członek Rady Głównej Eurazjatyckiego Kongresu Żydów
• Andrzej Szeptycki - Wiceprezes zarządu Towarzystwa Europy Wschodniej. Adiunkt w Instytucie Spraw Międzynarodowych; od 2013 r. koordynator współpracy z uczelniami na Ukrainie.
• Rafał Pankowski - socjolog i politolog, wykładowca Collegium Civitas, zastępca redaktora naczelnego magazynu "Nigdy więcej".
• Konstanty Gebert - dziennikarz, publicysta i tłumacz. Założyciel miesięcznik o tematyce żydowskiej „Midrasz”. Dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych

Partnerem dyskusji jest Stowarzyszenie Nigdy Więcej.
Głównymi organizatorami są Jan Gebert i Rafał Suszek.


Muzeum Historii Żydów Polskich
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warsaw, Poland
22 maja godz. 18.30
 

 • Wystawa „Ormianie Semper Fidelis”

  Organizator: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
  Termin: 20 maja - 16 czerwca 2014 r.
  Miejsce: GALERIA MAZOWIECKA (budynek MUW, hol dolny)

  Wernisaż: 20 maja 2014 r. (wtorek), godz. 17.00
  Kurator: Marta Axentowicz-Bohosiewicz
  Koordynator: Romuald Mieczkowski

  O wystawie:
  W
  ystawa w sposób przekrojowy ukazuje dzieje polskich Ormian – od przybycia do Lwowa wygnańców z ormiańskiego królestwa Ani, aż po współczesną działalność tej mniejszości na terenie Rzeczpospolitej
  , wraz z dokonaniami w dziedzinie renowacji cmentarzy na Kresach oraz wkład Ormian w polską kulturę i historię. Dużą część wystawy stanowią biogramy sylwetek Ormian Polskich – znamienitych artystów, pisarzy, duchownych, naukowców, a przede wszystkim wielkich patriotów. Wystawa przygotowana została przez Martę i Macieja Bohosiewiczów (Fundacja Ormiańska).
   
 • Promocja książki "Kresowe Pokucie. Rzeczpospolita Ormiańska"

  Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 maja 2014 r. na Warszawskich Targach Książki swoją premierę będzie miała książka pt. „ KRESOWE POKUCIE. RZECZPOSPOLITA ORMIAŃSKA”, której autorką jest stała współpracowniczka Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich —  Monika AGOPSOWICZ.

  Jak mówi Autorka:

  Jest to reportaż historyczny albo, modnie rzecz nazywając, narrative nonfiction. Więcej w niej nonfiction niż narracji.

  Książka zaczyna się w 1880 roku w Kołomyi, dwie następne odsłony, to lata 1914 i 1928 w nieodległych od Kołomyi majątkach polskich Ormian i czwarta, ostatnia to 1937 rok — koronacja obrazu Matki Boskiej z ormiańskiego kościoła w Stanisławowie i okres wojny.

  Te daty i wydarzenia są pretekstem do pokazania polskich Ormian gęsto zamieszkujących Pokucie — po trochu ich życia, przywiązania do tradycji i nieuchronnego tracenia ziem, które do nich należały od XVIII, czy XIX wieku. Starałam się jak najwierniej przedstawiać fakty, korzystałam więc ze źródeł: relacji świadków, wspomnień (w tym niepublikowanych), prasy lokalnej i wielu innych.

  Do książki dołączone są dwa dodatki: pierwszy — to płyta DVD z 21 filmami-etiudami (ilustrowanymi dodatkowo fotografiami), w których wypowiadają się świadkowie historii i drugi dodatek — to drzewo genealogiczne pięciu pokoleń Agopsowiczów, ułatwiające rozeznanie się w powiązaniach niektórych bohaterów zdarzeń.

  Podczas Warszawskich Targów Książki, które organizowane są na Stadionie Narodowym, będę miała dyżur przy stoisku wydawcy „Kresowego Pokucia” – Wydawnictwa LTW (nr stoiska 170 sektor D19), w sobotę 24 maja 2014 roku w godzinach 16.00–17.30


  Zapraszamy!

  „Kresowe Pokucie” ma 350 stron, formatu 250×176, jest w twardej oprawie, jest w niej około 150 ilustracji, indeks osobowy i obszerny spis literatury tematu, ISBN 978-83-7565-352-6. Dołączona jest płyta DVD i drzewo genealogiczne. Wydawnictwo LTW sprzedaje książkę na Warszawskich Targach Książki za 35 zł.
   

  Warszawskie Targi Książki (www.targi-ksiazki.waw.pl) odbywają się w dniach 22–25 maja 2014 r. (Stadion Narodowy) i są otwarte: 
  22 maja 2014 (czwartek) 10.00–18.00
  23 maja 2014 (piątek) 10.00–19.00
  24 maja 2014 (sobota) 10.00–19.00
  25 maja 2014 (niedziela) 10.00–17.00


   

 • Obchody 99. rocznicy ludobójstwa Ormian

 •  

http://fpo.com.pl/wp-content/uploads/2014/04/genocide-zaprosz-4g.jpg

 

 • Święto Pesach w Polsce

Każdego roku, 15 dnia żydowskiego miesiąca nisan, Żydzi upamiętniają narodziny Narodu, celebrując święto Pesach. W tym roku, zgodnie z kalendarzem gregoriańskim, święto rozpocznie się wieczorem 14 kwietnia i potrwa osiem dni – do 23 kwietnia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Więcej o historii i zwyczajach święta tutaj.

 • Pokaz filmu "Chajtarma"

Filmoteka Narodowa, Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą oraz Związek Ukraińców w Polsce zapraszają na pokaz pierwszego krymskotatarskiego filmu o deportacji Tatarów krymskich w maju 1944r. "Chajtarma", która się odbędzie 15 kwietnia (wtorek) o godz. 19.00 w Kinie ILUZJON - Muzeum Sztuki Filmowej, Warszawa, ul. Narbutta 50A (bilety w cenie 12-14 zł).

Pokaz pod honorowym patronatem Prezydent m.st.Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Gościem pokazu będzie reżyser filmu - Achtem Sejtablajew

 

 • Promocja książki Jerzego Jędrzejewicza NOCE UKRAIŃSKIE ALBO RODOWÓD GENIUSZA

  Data: 9 kwietnia 2014 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce: Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28 - sala konferencyjna, wejście III. Spotkanie poprowadzi Andrzej Zaniewski. Gościem spotkania będzie córka autora Joanna Krygier.

 • 15 marca rozpocznie się Święto Purim

W dniu święta w synagogach odczytywana jest dwukrotnie Księga Estery. Zgodnie  z opisaną w niej historią, Żydzi zamieszkujący Imperium Perskie zostali za pośrednictwem Hamana, doradcy króla Achaszwerosza, skazani na zagładę. Jednak dzięki żonie króla, Żydówce Esterze, Achaszwerosz zmienia zdanie, namaszcza na swojego doradcę zasłużonego dla państwa przywódcę Żydów – Mordechaja i pozwala na zbrojne odparcie zwolenników wcześniejszego doradcy. Sam Haman zostaje skazany na śmierć.

Purim jest dniem „uczt i wesela", jako że wszystkie wydarzenia opisane
w Księdze Estery odbyły się w atmosferze radości panującej podczas uczty. Zgodnie ze zwyczajem w wigilię święta Żydzi przychodzą do synagogi w przebraniach, które nawiązują do postaci z Księgi Estery, ale swoboda w wyborze stroju jest bardzo duża. Podczas lektury Księgi Estery dzieci używają kołatek (tzw. gragerów), za pomocą których zagłuszają imię Hamana, za każdym razem, gdy zostaje ono wypowiedziane. Jest to tzw. „wymazywanie imienia Hamana”. Po modlitwach grane są przedstawienia purimowe tzw. Purim Szpil, przeważnie pokazujące „w krzywym zwierciadle” historię Estery. Z Purim Szpili wyrosła tradycja teatru żydowskiego, a później żydowskiego filmu, który silnie wpłynął na historię polskiej i światowej kinematografii.

Tradycyjnym poczęstunkiem purimowym są „uszy Hamana” (humentasze) – słodkie ciasteczka z nadzieniem makowym. Inne popularne potrawy to m.in. pierogi z nadzieniem z mięsa oraz chała purimowa, pieczona z dużą ilością rodzynek.

Ważnym elementem święta jest zbiórka pieniędzy dla biednych. Purim rozpoczyna się na miesiąc przed świętem Pesach, podczas którego każdy Żyd i Żydówka muszą zasiąść do Sederu – uczty paschalnej. Dlatego podczas Purim bardzo ważna jest pomoc najbiedniejszym, by każdego członka społeczności było stać na kolację pesachową.

 

 • Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą: uroczystości poświęcone ofiarom wydarzeń na Ukrainie

W poniedziałek 3 marca mija 40 dni od śmierci pierwszych ofiar tragicznych wydarzeń na Ukrainie. W związku z tym, zgodnie ze wschodnim obyczajem liturgicznym, chcielibyśmy wspomnieć tych wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność, okazując jednocześnie wyraz naszej solidarności z narodem ukraińskim. Dlatego pragniemy zaprosić Państwa na odbywające się z tej okazji uroczystości: W niedzielę 2 marca o godzinie 18.00 w cerkwi greckokatolickiej przy ul. Miodowej 16 odbędzie się uroczysta liturgia poświęcona ofiarom tragicznych wydarzeń na Ukrainie. W poniedziałek 3 marca o godz. 19:00 zapraszamy na koncert i wieczór pamięci poświęcony ofiarom Majdanu (z udziałem m.in. Oleny Leonenko, Olgi Pasiecznik, Daniela Olbrychskiego), który odbędzie się w Teatrze Polskim przy ul. Karasia 2. Organizatorami uroczystości są Związek Ukraińców w Polsce oraz Komitet Obywatelski Solidarności z Ukrainą, w którego skład weszło wielu zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej (wśród nich m.in. Czesław Bielecki, Zbigniew Bujak, Mirosław Chojecki, Władysław Frasyniuk, Leszek Moczulski, Zofia Romaszewska, śp. Zbigniew Romaszewski, Henryk Wujec i inni), a także zaangażowani we wsparcie Ukrainy Polacy i mieszkający w Polsce obywatele Ukrainy. Więcej informacji o Komitecie można znaleźć na stronie: http://solidarnosczukraina.pl. Wierzymy, że Państwa obecność na tych uroczystościach będzie ważnym gestem solidarności, której Ukraińcy szczególnie mocno teraz potrzebują. Dlatego mamy ogromną nadzieję, że uda się Państwu być tego dnia z nami. Będziemy wdzięczny za potwierdzenie udziału w uroczystościach do 28 lutego na adres: 40dzien@solidarnosczukraina.pl

Andrzej Urbanik
Sekretarz Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą

 

 • Debata Pytania o Majdan

W imieniu Fundacji im. Stefana Batorego mam zaszczyt zaprosić do udziału w dyskusji publicznej Pytania o Majdan. Spotkanie odbędzie się 10 lutego 2014 (poniedziałek), w godz. 15.00-17.30 w siedzibie Fundacji (Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).
Dyskusję otworzą wypowiedzi: Kateryny Horczynskiej, Ihora Hryniwa, Jarosława Hrycaka, Ołeksandra Łytwynenki i Witalija Portnikowa. Debatę poprowadzi Mirosław Czech.
W listopadzie ubiegłego roku Ukraińcy wyszli na kijowski Majdan. Protest trwa już trzeci miesiąc. Jego charakter się zmienia. Zmieniały się też jego oblicza i sposób postrzegania, także w Polsce. Mówiono o Majdanie proeuropejskim, Majdanie prodemokratycznym, Majdanie rewolucyjnym, ale też – zwłaszcza ostatnio - Majdanie radykałów, a nawet o Majdanie zdominowanym przez nacjonalistów. Nie zawsze te opisy mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Chcemy rozmawiać o charakterze tego protestu, o tym czym był i czym jest Majdan. Jednak przede wszystkim chcemy postawić pytanie o procesy polityczne i społeczne, które zostały uruchomione przez wydarzenia na Majdanie, oraz o ich skutki. Czy na Majdanie powstaje nowa Ukraina, i jeżeli tak, to, jaka, do jakich tradycji politycznych ona się odwołuje? Wreszcie chcemy zapytać o podziały polityczne i społeczne na Ukrainie, te dawne i nowe, powstałe w ostatnich miesiącach.
Pytania te stawiamy ukraińskim obserwatorom wydarzeń na Majdanie, a też ich bezpośrednim uczestnikom.
Dyskusja będzie prowadzona w języku polskim i ukraińskim.
Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 9 lutego 2014, tel.: 22 536 02 00, faks: 22 536 02 20, e-mail: e-mail: debaty@batory.org.pl

 

 • Zbiórka publiczna na rzecz rannych i represjonowanych w Kijowie i innych miastach Ukrainy

Fundacja Edukacja dla Demokracji prowadzi zbiórkę publiczną na rzecz rannych i represjonowanych w Kijowie i innych miastach Ukrainy.
W pierwszej kolejności zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup leków, koszty leczenia, środków opatrunkowych i żywności dla osób znajdujących się w szpitalach i szpitalu polowym na kijowskim Majdanie i w innych miastach na Ukrainie.
Kiedy te najbardziej palące potrzeby zostaną zaspokojone za zebrane środki będziemy wspierać osoby represjonowane w ostatnich miesiącach za działalność na rzecz demokratycznych przemian na Ukrainie oraz ich rodziny.
Darowizny można wpłacać na wydzielone konto bankowe:
Fundacja Edukacja dla Demokracji, ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa
nr konta: 18 1240 1037 1111 0010 4591 0813
W latach 80-tych polskie społeczeństwo mogło liczyć na wsparcie i solidarność tych, którzy już wtedy mogli cieszyć się życiem w wolnych, demokratycznych państwach.
Wesprzyjmy teraz Ukraińców w ich trwaniu i walce o lepsze jutro. W razie pytań dot. zbiórki prosimy o kontakt z Martyną Michalik: martyna.michalik@edudemo.org.pl Nr pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej: 41/2014
                                                                                                                                                                                                   www.edudemo.org.pl

 

 • Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

27 stycznia o godzinie 17.30 przy Pomniku Bohaterów Getta w Warszawie rozpoczną się uroczystości związane z IX Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu, pod Honorowym Patronatem Prezydent m. st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Przedstawiciele władz państwowych oraz organizacji społecznych i religijnych, a także harcerze wspólnie z Fundacją Shalom i mieszkańcami Warszawy złożą wieńce pod pomnikiem, aby wspólną pamięcią objąć wszystkie ofiary Zagłady.

27 stycznia będziemy przywoływać cienie pomordowanych w gettach i obozach, symbolem pamięci będzie zapalona świeca. „Zwracamy się do wszystkich, aby tego dnia o godzinie 18:00 przywołali pamięć o ofiarach Zagłady stawiając w oknie zapaloną świecę – apeluje Gołda Tencer. – Niczym gorejąca świeca musi płonąć w nas pamięć o tych, którzy tak bardzo cierpieli. Obowiązkiem każdego jest troszczyć się, aby światło pamięci nigdy nie zgasło w naszej świadomości.”

Po uroczystości Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na koncert „Kołysanki na wieczny sen” w wykonaniu Leny Piękniewskiej i kwartetu jazzowego.

Ponadto 27 stycznia br. w godz. 12.00 – 18.00, na ulice Warszawy wyjedzie oznaczony Gwiazdą Dawida zabytkowy tramwaj. Pusty pojazd będzie symbolizować tramwaj kursujący w getcie warszawskim. Ma on przypomnieć mieszkańcom stolicy o żydowskich sąsiadach, którzy zginęli w obozach zagłady i w gettach. Tramwaj przejedzie trasą Plac Narutowicza - Nowowiejska - Marszałkowska - Andersa - Stawki - Jana Pawła II - Popiełuszki - Pętla Potocka - Popiełuszki - Arkadia - Okopowa - Towarowa - Plac Zawiszy – Narutowicza.

 

 • Koncert