Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacja dotycząca kwalifikowalności podatku VAT

Szanowni Państwo,
zgodnie z pkt 5.5.3. Programu „MALUCH+” 2018 kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty brutto (w przypadku jst – wydatki brutto) związane z realizacją zadania, tj. koszty wraz z przypadającym na te koszty podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek VAT może być odliczony od podatku należnego lub zwrócony.

Powyższe oznacza, że w sytuacji gdy status prawny beneficjenta uprawnia go do ubiegania się o zwrot podatku VAT, wówczas wartości podane w ofercie konkursowej i kalkulacji kosztów (dla których istnieje możliwość odzyskania podatku VAT) powinny być wartościami netto. Zgodnie bowiem z pkt. 5.5.8. lit. f) Programu, jeśli beneficjent ma możliwość odzyskania podatku VAT na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, wówczas podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany zadania.

Jednym z załączników do umowy o przekazanie dofinansowania będzie stosowne oświadczenie beneficjenta w powyższym zakresie. Złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, a w konsekwencji pozyskanie środków w kwocie brutto, w przypadku gdy status prawny beneficjenta uprawnia go do ubiegania się o zwrot podatku VAT, będzie skutkować koniecznością zwrotu tej części środków dotacji wraz z odsetkami.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 28.05.2018, Ilość wejść: 158, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry