Pomoc dla niepełnosprawnych

Podstawowe informacje na temat Zespołu ds. przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem

Podstawowe informacje na temat Zespołu ds. przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem

Zespół do spraw przeciwdziałania nietolerancji wobec grup mniejszościowych oraz grup zagrożonych wykluczeniem został powołany Zarządzeniem Nr 134 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 marca 2013 r.

Powołanie Zespołu jest odpowiedzią na wytyczne ministra administracji i cyfryzacji oraz ministra spraw wewnętrznych przedstawione na  naradzie wojewodów w grudniu 2012 r., zgodnie z którymi problematyka związana z poszanowaniem praw mniejszości narodowych i etnicznych ma się stać jednym z ważniejszych elementów w działaniu wojewodów oraz podległych im służb.

Posiedzenia Zespołu odbywają się średnio raz w miesiącu i mają charakter informacyjny, warsztatowy oraz dyskusyjny.

Podejmowane prace w ramach Zespołu są skierowane na wypracowanie skutecznego systemu rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nietolerancji i przełamywanie obojętności społecznej wobec nietolerancji. Zespół jest również miejscem wymiany dobrych praktyk i doświadczeń między wydziałami MUW, a służbami podległymi wojewodzie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Wodziński, 20.11.2013, Ilość wejść: 2093, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry