Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozmiar czcionki

Nieruchomości i drogi

 STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 Nieruchomości i drogi


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji organu I instancji oraz rozpatrzenie wniosku o wznowienie postępowania sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości  

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych organów I instancji oraz wznowienie postępowania w zakresie odszkodowań za nieruchomości objęte działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych organów I instancji oraz wniosków o wznowienie postępowania w zakresie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne oraz nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznych organów I instancji oraz wznowienie postępowania w zakresie przyznawania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i zwrotu budynków objętych działaniami Dekretu z dnia 26 października 1945 r. 

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydanych w pierwszej instancji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub wywłaszczeń nieruchomości. 

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydawanie decyzji w drugiej instancji w zakresie odszkodowań za nieruchomości objęte działaniem dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy 

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydawanych w pierwszej instancji w sprawach z zakresu odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne, przejęte pod drogi publiczne oraz nieruchomości wchodzące w skład linii kolejowych 

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości  

 

Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydanych w pierwszej instancji w sprawach przyznawania prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa objętych działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu  

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Stwierdzenie nie podlegania bądź podlegania gospodarstwa rolnego pod działanie przepisów art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN z dnia 6.09.1944r o przeprowadzeniu reformy rolnej  

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa na własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa gruntu znajdującego się w ich władaniu w dniu 31 grudnia 1998r., nie stanowiącego ich własności, a zajętego pod drogi publiczne

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 

 Rozpatrywanie odwołań od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydanych w pierwszej instancji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub wywłaszczeń nieruchomości.

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

 Wydanie decyzji w II instancji w sprawie odszkodowania za nieruchomość objętą działaniem dekretu z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 1945 r. Nr 50, poz. 279)

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta), wydanej w I instancji w sprawie odszkodowania za nieruchomość wydzieloną lub przejętą pod drogę publiczną oraz nieruchomość wchodzącą w skład linii kolejowych  

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 
 

Odwołanie od decyzji starosty (prezydenta miasta), wydanej w I instancji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa objętego działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy  

 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Obsługa listy Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych prowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego. Wydział Infrastruktury
Wystawianie zaświadczeń dla zainteresowanych osób lub wysyłanie odpowiedzi dla uprawnionych instytucji (sądy, prokuratury, wojskowe agencje mieszkaniowe). Wydział Infrastruktury
Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Dąbrowska, 28.05.2009, Ilość wejść: 4641, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy