Pomoc dla niepełnosprawnych

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 

    Bezpieczeństwo


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Decyzja w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 

Wydawanie decyzji w sprawie umieszczenia w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji
 

Rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony. Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony – II instancja.

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Spraw Obronnych
Dotacja podmiotowa dla spółek wodnych i związków spółek wodnych.  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych
Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Wprowadzanie ograniczeń w dostarczaniu ciepła na terenie województwa mazowieckiego. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Obrony Cywilnej i LOgistyki
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych
Podziel / Share
Michał Dec, 28.05.2009, Ilość wejść: 5300, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry