Pomoc dla niepełnosprawnych

Polityka społeczna

Polityka społeczna

 

 

      STRONA ZAWIERA KARTY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH SPRAW REALIZOWANYCH
W MAZOWIECKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W WARSZAWIE

 

 

 Polityka społeczna


 

Karta Tytuł sprawy Komórka Urzędu
 

Wydawanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Wydział Polityki Społecznej
 

Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

 Wydział Polityki Społecznej
 

Nadanie statusu zakładu pracy chronionej/zakładu aktywizacji zawodowej

 Wydział Polityki Społecznej
 

Wpis do rejestru ośrodków/rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  

 Wydział Polityki Społecznej
 

Nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej.  

 Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych w województwie mazowieckim Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie zezwoleń na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa Wydział Polityki Społecznej
 

 Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyznawania powiatom środków na aktywizację zawodową repatriantów.

 Wydział Polityki Społecznej
Wydawanie zezwoleń na przyjęcie, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, kolejnego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Wydział Polityki Społecznej
 

 Rozpatrywanie wniosków organizacji pozarządowych w trybie konkursowym.

 Wydział Polityki Społecznej
Podziel / Share
Michał Dec, 28.05.2009, Ilość wejść: 4654, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry