Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

 • Zaproszenie na szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK dla jednostek akredytowanych
  Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Zdrowia organizuje dla jednostek akredytowanych szkolenie z zakresu funkcjonalności SMK w obszarze czynności prowadzonych przez jednostki, między innymi:
  - zakładanie konta w SMK,
  - wnioskowanie o role w systemie SMK,
  - wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
  - obsługa lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne w oparciu o Elektroniczną Kartę Szkolenia Specjalizacyjnego.

  6 listopada 2017 r. – godz. 11.00 – 15.00, Aula „A” Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2a

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się telefoniczne pod numery telefonów: 22 86 01 225, 22 86 01 223, 22 86 01 229

  Rekrutacja na konkretne szkolenia kończyć się będzie dwa dni przed terminem szkolenia.

 • Październik Miesiącem Walki z Rakiem Piersi
  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie zaprasza kobiety w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania mammograficzne, realizowane w ramach Programu profilaktyki raka piersi. Badania można wykonać w Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w Warszawie w dniach: poniedziałki i środy w godz. 8.15-17.30, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.15-14.30 oraz w soboty w godz. 9.15-13.30. Przed wizytą należy zarejestrować się pod numerami telefonów: 22/ 546 22 10, 22 546 32 88. Więcej informacji w Komunikacie i na Plakacie.

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
  W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej prosimy o zapoznanie się z informacjami o możliwościach dotacji dostępnymi w zakładce >Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej<.

 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące SMK
  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie CSIOZ zakładką >Najczęściej zadawane pytania< dotyczące SMK.

 • Komunikat CSIOZ w sprawie SMK
  Informujemy, że w związku z trwającym okresem składania wniosków o specjalizację w Systemie Monitorowania Kształcenia CSIOZ wydłużył czas świadczenia pomocy technicznej w zakresie SMK. Prosimy o zapoznanie się z komunikatem dostępnym >TUTAJ<.

 • Postępowanie kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów
  1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane w 2015 r. przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy i lekarzy dentystów.

  Prosimy o zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi nowych zasad dostępnym na stronie internetowej >Ministerstwa Zdrowia<.

 • Miejsca pozarezydenckie dla lekarzy i lekarzy dentystów
  W zakładce >Specjalizacje lekarskie< opublikowana została liczba przyznanych miejsc pozarezydenckich na postępowanie kwalifikacyjne 1 - 31 października 2017 roku.

 • Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r. -  informacja sygnalna
  Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że opublikowane zostały informacje dotyczące ochrony zdrowia w  województwie mazowieckim. Z materiałem zapoznać można się >TUTAJ<

 • Komunikat w sprawie zakładania kont w SMK przez jednostki akredytowane do prowadzenia specjalizacji
  W związku ze zbliżającym się postępowaniem kwalifikacyjnym dla lekarzy i lekarzy dentystów o rozpoczęcie specjalizacji CSIOZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wyznaczenie w  jednostkach akredytowanych administratora placówki szkoleniowej oraz założenie konta w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

  Dokonanie powyższych czynności jest niezbędnym elementem umożliwiającym realizację w Państwa jednostkach, zadań związanych z kształceniem specjalizacyjnym lekarzy i lekarzy dentystów w SMK, w tym związanych m.in. z:
   przyjęciem danego lekarza\lekarza dentysty na szkolenie specjalizacyjne,
   wyznaczeniem kierownika specjalizacji,
   utworzeniem elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego,
   realizacją procesu kształcenia specjalizacyjnego.

  W celu dokonywania powyższych czynności niezbędna jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości, jak również dokonanie weryfikacji uprawnień  (złożenie wniosku o modyfikację uprawnień w SMK wybierając Grupę Biznesową: Placówka szkoleniowa oraz w zależności od pełnionej roli w polu Grupa funkcjonalna wybrać odpowiednio: Administrator, Kierownik lub Użytkownik).
  W przypadku pojawiających się pytań do dyspozycji użytkowników pozostaje Infolinia 22 597 09 21 oraz skrzynka e-mail: smk-serwis@csioz.gov.pl, na którą można zgłaszać pytania i wątpliwości. Wniosek o nadanie uprawnień administratora w SMK znajduje się na stronie internetowej:  https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ .

 • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
  ,,W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Ministerstwo Zdrowia prowadzi internetową kampanię antykorupcyjną pod hasłem Korupcja szkodzi zdrowiu. 
  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/ oraz na plakacie.

 • Szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających sie o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS 
  Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS – agendy Ministerstwa Zdrowia organizuje szkolenie certyfikacyjne dla osób ubiegających się o tytuł doradcy, upoważniający do prowadzenia poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS. Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie osoby posiadające wykształcenie wyższe (magisterskie):  medyczne (lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki), psychologiczne, pedagogiczne lub seksuologiczne potwierdzone kserokopią dyplomu wraz z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym w kontaktach z klientem. W szkoleniu udział mogą wziąć również studenci ostatniego roku wyżej wymienionych kierunków studiów, którzy w chwili przystąpienia do egzaminu końcowego będą legitymowali się dyplomem ukończenia studiów. Zajęcia teoretyczne (wykładowe i warsztatowe) w wymiarze 80 godzin dydaktycznych odbędą się w dwóch sesjach  w podwarszawskiej miejscowości  Konstancin–Jeziorna: 2-5 września 2017  i  7-10 października 2017. Więcej informacji na temat znajduje się na stronach Res Humanae oraz Krajowego Centrum ds. AIDS.

 • Wyniki kampanii NEFROTEST z 4 czerwca 2017 r.
  Szczegółowe informacje na temat wyników kampanii NEFROTEST z 4 czerwca 2017 r. w Mińsku Mazowieckim dostępne >TUTAJ<
 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Nowelizacja przepisów ustawy o zawodach lakarza i lekarza dentysty
  Z dniem 1 maja 2017 roku uruchomiony zostanie System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), służący do rejestracji kształcenia podyplomowego m.in. lekarzy i lekarzy dentystów.
  Z uwagi na nowe przepisy regulujące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów prosimy o pilne zapoznanie się z komunikatem dostępnym na stronie inernetowej >Ministerstwa Zdrowia< .
 • Konkurs "Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków"
  Informujemy, że w dniu 25 stycznia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: kompetencje2@mz.qov.pl lub telefonicznie pod nr 22 530 03 06.

  Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi pod linkiem: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-172-programy_rozwojowe_ksztalcenie.html

 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:

   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów.
  Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie reumatologii.
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: reumatoidalne.zs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 241 oraz 22 53 00 206.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie pod linkiem:
  http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne%20wykrywanie%20reumatoidalneqo.html

 • Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
  Informujemy, że w dniu 14 listopada 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
  Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:
  1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,
  3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzeniowe (tzn. udziela świadczeń łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii).
  Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: nowotwory.gs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 265 oraz 22 53 00 251.
  Więcej informacji znajdą Państwo >tutaj<

 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/
 • Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych
  W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty rejestracyjnej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych uprzejmie informujemy, że podmiot o nazwie: Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29/8, jest spółką prawa handlowego i nie jest w żaden sposób związany z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

  Wobec powyższego podmioty prowadzące działalność leczniczą nie są zobowiązane do wnoszenia jakichkolwiek wpłat na konto w/w spółki. Wpisywanie się do Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych oraz wnoszenie opłat za rejestrację jest wyłącznie dobrowolnie.

 • Roczne informacje o programach polityki zdrowotnej
  Przypominamy o obowiązku przekazania rocznych informacji o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach polityki zdrowotnej planowanych na ten rok, wynikającym z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.). Szczegółowe wytyczne znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 28 października 2015 r. w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje (Dz.U. z 2015 r. poz. 1867) oraz w INSTRUKCJI dot. programów polityki zdrowtnej, przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Przekazujemy do wykorzystania również elektroniczną wersję zestawienia tabelarycznego.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 01.03.2011, Ilość wejść: 46013, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry