Pomoc dla niepełnosprawnych

Program "Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim"

 Wydział Zdrowia
Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych
Pl. Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa
+48 (22) 695 69 09, 695 69 10

 

  • Zgoda na życie: program na rzecz transplantacji

Ministerstwo Zdrowia zainicjowało kampanię „Zgoda na życie”. Akcja ma na celu upowszechnienie wiedzy o medycynie transplantacyjnej, a także propagowanie idei dawstwa narządów, komórek i tkanek.

Działania związane z kampanią „Zgoda na Życie” potrwają do końca 2016 r. Oprócz transplantacji narządów promowane będzie również dawstwo szpiku, innych komórek i tkanek. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020. 

Polskie prawo pozwala na pobranie narządów, jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. W praktyce często nie dochodzi do przeszczepienia ze względu na brak wiedzy bliskich o woli wyrażonej za życia zmarłego. W wyrażeniu woli może służyć deklaracja woli w wersji papierowej lub elektronicznej, którą można wypełnić >TUTAJ<

 

  • Regionalne Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim (2010-2015)

Od 2010 roku działa program „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”.  Cele przedsięwzięcia to m.in.: zwiększenie liczby przeszczepów od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, kampania społeczna na rzecz dawstwa narządów, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach.

Działania edukacyjne:

    40 konferencji dla nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu ogólnopolskiego „Partnerstwo dla transplantacji”

    Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Transplantacja-jestem na TAK” w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego

    8 konferencji naukowych „ Transplantacja Darem Życia” skierowanych do studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i środowiska akademickiego

Działania lokalne:

    16 wydarzeń plenerowych, podczas których stoiska prezentowali pracownicy „Poltransplantu” oraz ośrodki dawców szpiku. Łącznie zachęcono ok. 200 potencjalnych dawców szpiku.

Działania w środowisku medycznym:

    9 spotkań związanych z usprawnieniem działań w procesie przeszczepiania narządów

    Wizyty w 12 szpitalach z wysokim potencjałem dawstwa zmierzające do zwiększenia liczby przeszczepianych narządów

    Popularyzacja założeń programu na spotkaniach Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego i przedstawicieli wojewody mazowieckiego w radach społecznych podmiotów leczniczych

Transplantacje na Mazowszu (2010 - 2014)

rok 2010 2011 2012 2013 2014
liczba zmarłych dawców narządów/1 mln mieszkańców 9,4 14,2 15 13,4 19,4
liczba dawców rzeczywistych 49 74 79 72 103
liczba szpitalnych koordynatorów transplantacyjnych 16 31 30 36 42

 

 

 

 

Źródło: MUW, Poltransplant

 

 

Materiał opracowany na podstawie:
Broszury "Transplantacja, jestem na TAK. Podziel się swoją decyzją"
Broszury "Transplantacja – nowe życie. Informacje dla rodzin pacjentów z niewydolnością nerek"
 

 

  • Ważne adresy i linki:

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne
do Spraw Transplantacji „Poltransplant”
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

http://www.przeszczep.pl/
http://www.dawca.pl/
http://www.leukemia.pl/
http://www.poltransplant.org.pl/
 

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Witkowska, 04.08.2011, Ilość wejść: 4430, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry