Pomoc dla niepełnosprawnych

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

27.09.2016

URUCHOMIENIE INSTRUMENTU OCENY WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH
W SEKTORZE ZDROWIA (IOWISZ)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu dzisiejszym uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ pozwala wypełnić wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie będzie on wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Uzyskanie pozytywnej oceny w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych umożliwi świadczeniodawcy perspektywiczny rozwój zgodny z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. Opiniowanie zapobiegać będzie prowadzeniu chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych przy jednoczesnym podniesieniu efektywności wydatkowania środków publicznych.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest pod adresem:

http://iowisz.ezdrowie.gov.pl/

Opłatę za złożenie wniosku należy uiszczać na rachunek bankowy
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

tytułem „wniosek nr….o wydanie opinii”.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 27.09.2016, Ilość wejść: 803, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry