Pomoc dla niepełnosprawnych

Monitoring NPZ

Monitoring Narodowego Programu Zdrowia

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisami art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916), jednostki samorządu terytorialnego przekazują właściwemu wojewodzie, do dnia 31 marca każdego roku, roczną informację o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, w celu prowadzenia bardziej adekwatnej i efektywnej polityki prozdrowotnej.

Wzór informacji, jaką należy przekazać Wojewodzie, został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2216).

W związku z tym, prosimy o dokładną analizę ww. dokumentu i wypełnienie załącznika do ww. rozporządzenia, zgodnie z objaśnieniami do tabeli (cz. 1-3), a następnie przekazanie informacji o zrealizowanych lub podjętych w ubiegłym roku zadaniach z zakresu zdrowia publicznego.

Postać pisemną należy wysłać na adres korespondencyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, postać elektroniczną na adres poczty elektronicznej Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: wz@mazowieckie.pl

Prosimy o przesłanie uzupełnionej tabeli w ustawowym terminie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Judyta Szostak, 08.02.2017, Ilość wejść: 2126, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry