Pomoc dla niepełnosprawnych

Wyniki postępowań kwalifikacyjnych

Postępowanie kwalifikacyjne 1 - 31 marca 2017 roku:

 Zakwalifikowani

Skierowania do odbycia specjalizacji wydawane będą w terminie:

od 03 do 18 kwietnia 2017 roku.

Lekarze, którzy złożyli wniosek o rozpoczęcie specjalizacji z ograniczonym prawem wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty, proszeni są o przyniesienie kserokopii „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” (strona ze zdjęciem, numerem seryjnym oraz ósma). Oryginał do wglądu.

 Niezakwalifikowani

Zgodnie z art. 16e ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017r. poz. 125.), wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister właściwy do spraw zdrowia, może dodatkowo przyznać miejsca szkoleniowe lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej,  nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego.

Przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego nie wymaga składania podania.

 Przykładowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego na rezydenturę

 Przykładowy protokół z postępowania kwalifikacyjnego na tryb pozarezydencki

Prosimy o zwrócenie uwagi, że umieszczone protokoły dotyczą jednej osoby, a uzyskany procent maksymalnej liczby punktów jest inny w trybie rezydentury niż w trybie pozarezydenckim.
 

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 631395, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry