Pomoc dla niepełnosprawnych

Specjalizacje magistrów

 

  • INFORMACJA DLA MAGISTRÓW ZAMIERZAJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

Z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji przez Konsultantów Krajowych prosimy o zgłaszanie się z dokumentami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w terminach:

przed 15 grudnia – do sesji wiosennej

przed 15 czerwca – do sesji jesiennej

Złożenie dokumentów we wskazanych wyżej terminach umożliwi Państwu dotrzymanie określonych przepisami terminów składania do Centrum Egzaminów Medycznych wniosków o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

     

  • INFORMACJA O SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA
    W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), za pomocą którego diagności laboratoryjni, farmaceuci oraz magistrzy specjalizujący się w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dokonują  zgłoszeń do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego uprzejmie przypominamy, iż zgłoszenie wymaga uprzedniego założenia konta w SMK  oraz potwierdzenia uprawnień do posiadania takiego konta.

Dopiero po założeniu konta w SMK możliwe jest złożenie dokumentów do egzaminu i uzyskanie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego dokonywanego przez  wojewodę.

Procedury związane z założeniem konta i uzyskaniem potwierdzenia zakończenia szkolenia mogą trwać nawet więcej niż  4 tygodnie.

Zatem magistrzy zainteresowani przystąpieniem do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego
w najbliższej sesji powinni niezwłocznie podjąć stosowne czynności urzędowe, by móc złożyć wniosek o przystąpienie do egzaminu
w terminie, który

- dla diagnostów laboratoryjnych oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
upływa z dniem 15 lipca oraz 15 stycznia
każdego roku

- dla farmaceutów upływa z dniem 31 lipca oraz do 31 stycznia każdego roku
 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi poniżej:

Podręcznik użytkowania SMK

Informacja na temat SMK

https://www.cem.edu.pl/diagno.php

https://www.cem.edu.pl/farma.php

W celu ułatwienia korzystania z SMKPM publikujemy Instrukcję obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup zawodowych

W razie pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji oddajemy infolinię 22 597 09 21 czynną w godzinach 9.00 – 15.00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl.

 

 Komórka odpowiedzialna za realizację sprawy

Wydział Zdrowia
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
00 – 950 Warszawa
pl. Bankowy 3/5
II piętro, pokój 268
22 695 69 94 (specjalizacje farmaceutów i fizjoterapeutów)

 22 695 64 77 (specjalizacje w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia)

22 695 64 08 (specjalizacje diagnostów laboratoryjnych)

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Nowiczenko, 16.12.2016, Ilość wejść: 9446, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry