Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdanie - Struktura zobowiązań

 Wydział Zdrowia
Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

00 – 950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
 +48 (22) 695 66 56

 

Kwartalne sprawozdanie Struktura zobowiązań zbierane jest na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, który zobowiązuje wybrane podmioty lecznicze do przekazywania danych o sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Sprawozdanie przekazywane jest za pomocą Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html).

W celu wypełnienia powyższego sprawozdania prosimy o korzystanie z konta, które zostało założone na potrzeby wypełniania sprawozdania MZ-BFA bądź utworzenie nowego.

Nowe konto należy założyć korzystając z opcji „Zarejestruj”. Podczas rejestracji należy wypełnić dane podstawowe (login, hasło, imię i nazwisko, e-mail, telefon), a następnie jako typ jednostki należy wybrać „Podmiot leczniczy”. Po wybraniu typu jednostki należy wpisać numer księgi rejestrowej i przestawić kursor na inne pole. Wówczas poniżej pojawi się pole Jednostka, w którym należy wybrać jednostkę, którą Państwo reprezentują a dane jednostki uzupełnią się same. Nie należy wpisywać nazwy i danych adresowych jednostki ręcznie. Na koniec należy zaznaczyć opcję, upoważnienie użytkownika do składania sprawozdań finansowych.

Po zalogowaniu do systemy sprawozdanie Struktura zobowiązań widoczne będzie w zakładce Sprawozdania jednorazowe – oczekujące na uzupełnienie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Tokarska, 22.01.2010, Ilość wejść: 5534, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Komentarz (0) Regulamin

  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry