Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Tomasz Podhajny Tomasz Podhajny 22.01.2010
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.09.2017 14:20 Joanna Bereda
Ekspert
modyfikacja
24.06.2017 08:57 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
24.06.2017 08:51 Tomasz Podhajny
modyfikacja
05.09.2016 10:10 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
15.07.2016 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
15.07.2016 10:33 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
17.05.2016 13:22 Tomasz Podhajny
modyfikacja
19.08.2015 09:53 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
19.08.2015 09:51 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
19.08.2015 09:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
16.12.2014 14:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
16.12.2014 14:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
31.10.2014 12:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
22.10.2014 09:23 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
04.08.2014 13:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.08.2014 13:06 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.08.2014 13:02 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
10.09.2013 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013 15:06 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.07.2013 11:57 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013 11:52 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013 11:48 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013 11:38 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
04.07.2013 11:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
08.04.2013 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
10.01.2013 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu lecznicznego
10.01.2013 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu lecznicznego
12.12.2012 13:05 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
12.12.2012 13:04 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
07.12.2012 11:26 Anna Tokarska
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń
07.12.2012 11:14 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie z w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postep
14.11.2012 09:47 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.11.2012 09:43 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
23.08.2012 14:20 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
05.07.2012 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
28.06.2012 08:33 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
18.06.2012 09:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
29.05.2012 10:22 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
03.01.2012 09:13 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012 09:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012 09:10 Tomasz Podhajny
modyfikacja
03.01.2012 09:01 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
09.12.2011 13:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
09.11.2011 09:23 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
09.11.2011 09:23 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011 15:16 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
28.10.2011 14:46 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011 14:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011 14:41 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011 14:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011 14:37 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011 14:29 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011 14:21 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011 14:17 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych
28.10.2011 14:14 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011 14:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
21.10.2011 14:56 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011 11:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011 11:17 Tomasz Podhajny
publikacja
21.10.2011 11:16 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Kategoria: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.10.2011 11:22 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011 11:20 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
26.09.2011 12:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
26.09.2011 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011 12:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
14.09.2011 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
14.09.2011 11:21 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.07.2011 15:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Kategoria: Rejestry ZOZ
26.07.2011 15:16 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Kategoria: Rejestry ZOZ
26.07.2011 15:11 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
22.07.2011 12:00 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
22.07.2011 10:34 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:53 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:52 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:49 Magdalena Bielecka
publikacja
Załącznik: Oświadczenie
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:48 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:47 Magdalena Bielecka
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów działalności leczniczej
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:43 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Załącznik: stawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:43 Magdalena Bielecka
publikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:41 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:41 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:39 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
04.07.2011 15:38 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
22.06.2011 18:09 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ
22.06.2011 18:08 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Kategoria: Rejestry ZOZ

Aktualne projekty

do góry