Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Mapa województwa

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Rejestr zmian

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Data wytworzenia Opublikowane przez Data publikacji
Tomasz Podhajny Tomasz Podhajny 22.01.2010

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
21.09.2017, 14:20 Joanna Bereda
Ekspert
modyfikacja
24.06.2017, 08:57 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
24.06.2017, 08:51 Tomasz Podhajny
modyfikacja
05.09.2016, 10:10 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
15.07.2016, 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
15.07.2016, 10:33 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
17.05.2016, 13:22 Tomasz Podhajny
modyfikacja
19.08.2015, 09:53 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
19.08.2015, 09:51 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
19.08.2015, 09:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
16.12.2014, 14:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
16.12.2014, 14:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
31.10.2014, 12:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
22.10.2014, 09:23 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
04.08.2014, 13:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.08.2014, 13:06 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.08.2014, 13:02 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:06 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.07.2013, 11:57 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:52 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:48 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:38 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
04.07.2013, 11:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
08.04.2013, 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
10.01.2013, 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu lecznicznego
10.01.2013, 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu lecznicznego
12.12.2012, 13:05 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
12.12.2012, 13:04 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
07.12.2012, 11:26 Anna Tokarska
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń
07.12.2012, 11:14 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie z w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postep
14.11.2012, 09:47 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.11.2012, 09:43 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
23.08.2012, 14:20 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
05.07.2012, 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
28.06.2012, 08:33 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
18.06.2012, 09:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
29.05.2012, 10:22 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
03.01.2012, 09:13 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012, 09:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012, 09:10 Tomasz Podhajny
modyfikacja
03.01.2012, 09:01 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
09.12.2011, 13:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
09.11.2011, 09:23 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
09.11.2011, 09:23 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011, 15:16 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
28.10.2011, 14:46 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011, 14:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011, 14:41 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:37 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:29 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011, 14:21 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011, 14:17 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych
28.10.2011, 14:14 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011, 14:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
21.10.2011, 14:56 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011, 11:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011, 11:17 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: -
21.10.2011, 11:16 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.10.2011, 11:22 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:20 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
26.09.2011, 12:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
26.09.2011, 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011, 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011, 12:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
14.09.2011, 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
14.09.2011, 11:21 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.07.2011, 15:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dział: Rejestry ZOZ
26.07.2011, 15:16 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dział: Rejestry ZOZ
26.07.2011, 15:11 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.07.2011, 12:00 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.07.2011, 10:34 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:53 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:52 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:49 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Oświadczenie
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:48 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:47 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów działalności leczniczej
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:43 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: stawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:43 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:41 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:41 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:39 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:38 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.06.2011, 18:09 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.06.2011, 18:08 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry