Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza, formularze

dane powiatów, gmin oraz placówek pomocy społecznej

Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania

Rejestr zmian

Autor Data wytworzenia : Opublikowane przez : Data publikacji :
Tomasz Podhajny Tomasz Podhajny 22.01.2010

Rejestr zmian

Data Akcja Zmiana
05.09.2016, 10:10 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
15.07.2016, 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
15.07.2016, 10:33 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
17.05.2016, 13:22 Tomasz Podhajny
modyfikacja
19.08.2015, 09:53 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
19.08.2015, 09:51 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
19.08.2015, 09:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
16.12.2014, 14:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
16.12.2014, 14:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
31.10.2014, 12:03 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
22.10.2014, 09:23 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw rejestrowych
04.08.2014, 13:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.08.2014, 13:06 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.08.2014, 13:02 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:07 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
10.09.2013, 15:06 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
04.07.2013, 11:57 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:52 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:48 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
04.07.2013, 11:38 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
04.07.2013, 11:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
08.04.2013, 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
10.01.2013, 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu lecznicznego
10.01.2013, 13:36 Michał Dec
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu lecznicznego
12.12.2012, 13:05 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
12.12.2012, 13:04 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
07.12.2012, 11:26 Anna Tokarska
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń
07.12.2012, 11:14 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie z w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postep
14.11.2012, 09:47 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.11.2012, 09:43 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
23.08.2012, 14:20 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
05.07.2012, 10:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
28.06.2012, 08:33 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw
18.06.2012, 09:01 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
29.05.2012, 10:22 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania
03.01.2012, 09:13 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012, 09:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
03.01.2012, 09:10 Tomasz Podhajny
modyfikacja
03.01.2012, 09:01 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
09.12.2011, 13:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
09.11.2011, 09:23 Anna Tokarska
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
09.11.2011, 09:23 Anna Tokarska
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011, 15:16 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru
28.10.2011, 14:46 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011, 14:45 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011, 14:41 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:37 Tomasz Podhajny
modyfikacja
28.10.2011, 14:29 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz przedsiębiorstw podmiotu
28.10.2011, 14:21 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: Wykaz komórek organizacyjnych
28.10.2011, 14:17 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz jednostek organizacyjnych
28.10.2011, 14:14 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
28.10.2011, 14:12 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru
21.10.2011, 14:56 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011, 11:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących dzialalność leczniczą
21.10.2011, 11:17 Tomasz Podhajny
publikacja
Załącznik: -
21.10.2011, 11:16 Tomasz Podhajny
skasowanie
Dokument: Pliki do pobrania
Załącznik: -
Dział: Rejestr Podmiotów Leczniczych
14.10.2011, 11:22 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:20 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
14.10.2011, 11:19 Mateusz Balcerowicz
modyfikacja
26.09.2011, 12:40 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
26.09.2011, 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011, 12:36 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.09.2011, 12:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Oświadczenie
14.09.2011, 11:27 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą
14.09.2011, 11:21 Tomasz Podhajny
modyfikacja
26.07.2011, 15:19 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dział: Rejestry ZOZ
26.07.2011, 15:16 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dział: Rejestry ZOZ
26.07.2011, 15:11 Tomasz Podhajny
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.07.2011, 12:00 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.07.2011, 10:34 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:53 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:52 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:49 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Oświadczenie
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:48 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:47 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania zaświadczenia o wpisie lub wpisie zmian w rejestrze podmiotów działalności leczniczej
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:43 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: stawa o działalności leczniczej najnowsza wersja
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:43 Magdalena Bielecka
publikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Ustawa o działalności leczniczej
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:41 Magdalena Bielecka
skasowanie
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: -
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:41 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Załącznik: Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:39 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
04.07.2011, 15:38 Magdalena Bielecka
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.06.2011, 18:09 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ
22.06.2011, 18:08 JSK Internet
modyfikacja
Dokument: Rejestry ZOZ
Dział: Rejestry ZOZ