Pomoc dla niepełnosprawnych

Bezpieczne wakacje

27.06.2017

Działania służb na Mazowszu w 2017 r.

Wyjazd w góry lub nad morze, kolonie na Mazurach, weekend nad Zegrzem... wakacje można spędzić na wiele sposobów. Ważne, aby było bezpiecznie! Dlatego nim wyślemy dzieci na wakacje, warto zapoznać się z naszym poradnikiem.

KONTROLE AUTOKARÓW

Na Mazowszu trwają kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Podobnie jak w ubiegłych latach, policja oraz inspektorzy transportu drogowego zorganizowali stałe posterunki kontroli. Zlokalizowane będą w Warszawie (parking przy Torwarze) i w Radomiu (ul. Mierzejewskiego). Sprawdzany będzie m.in. stan techniczny, wyposażenie i zapakowanie sprzętów oraz bagaży. Policja zweryfikuje również trzeźwość kierowców oraz uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Badanie trwa od 15 do 20 minut pod warunkiem, że jego wyniki nie ujawnią ukrytych usterek czy nieprawidłowości. Więcej informacji w zakładce Kontrole autokarów.

BEZPIECZEŃSTWO NAD WODĄ

Dbanie o bezpieczeństwo nad wodą w czasie wakacji to jeden z priorytetów Wojewody Mazowieckiego. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... nad wodą" przygotowaliśmy film skierowany do rodziców, którzy wolny czas z dziećmi spędzają na otwartych kąpieliskach.

KONTROLE MIEJSC WYPOCZYNKU I DZIAŁANIA SŁUŻB

Wysyłając dziecko na wakacje warto sprawdzić, czy dany wypoczynek jest zgłoszony. Każda jego forma powinna być zarejestrowana on-line w Ministerstwie Edukacji Narodowej (https://wypoczynek.men.gov.pl). Organizator wypoczynku obowiązany jest zgłosić kuratorowi oświaty zamiar jego zorganizowania. Jeśli wypoczynek spełnia warunki określone w przepisach prawa, umieszczany jest w bazie wypoczynku.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie w czasie wakacji przeprowadzi kontrole sanitarne, podczas których ocenie poddane zostaną warunki pobytu dzieci i młodzieży w zakresie: zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, żywienia czy prowadzenia zajęć sportowych. Sprawuje także nadzór nad kąpieliskami.

Straż pożarna sprawdza obiekty wypoczynkowe, dyskoteki, stacje LPG oraz obszary leśne. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego może zostać przeprowadzona na wniosek organizatora. Wówczas właściwy komendant powiatowy lub miejski PSP, wydaje opinię stwierdzającą czy dany obiekt spełnia wymagania do organizacji letniego wypoczynku.

W ramach akcji również Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego podejmuje działania mające na celu sprawdzenie utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów, które są przewidziane do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Podziel / Share
Joanna Bereda, 27.06.2017, Ilość wejść: 2251, Rejestr zmian
Zgłoś błąd

Aktualne projekty

do góry