Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje dla samorządów

Informacje dla samorządów

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał możliwość:

  • zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego (przede wszystkim z gminami) spółek celowych,
  • przekazywania kapitału oraz
  • przekazywania nieruchomości.

Celem działania spółek będzie powstanie:

  • budynków mieszkaniowych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy,
  • mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • mieszkań o charakterze rynkowym (na wynajem i sprzedaż).

Nieodpłatne przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, może nastąpić w celu realizacji na niej:

  • mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni;
  • obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

KZN będzie korzystał z wiedzy gmin o lokalnych potrzebach mieszkaniowych przy określaniu kryteriów pierwszeństwa najmu.

Istnieją co najmniej trzy ścieżki zagospodarowania nieruchomości będących w zarządzie KZN, w których swoją bezpośrednią rolę może mieć gmina:

Obowiązki wobec KZN w zakresie rewitalizacji

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 425, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry