Pomoc dla niepełnosprawnych

Jakie nieruchomości można otrzymać w przetargu?

Jakie nieruchomości można otrzymać w przetargu?

  • przeznaczone w dokumentach planistycznych pod zabudowę mieszkaniową,
  • o odpowiedniej pod zabudowę mieszkaniową charakterystyce (np. wielkości, cechach geometrycznych, dostępie do infrastruktury technicznej),
  • zlokalizowane w sposób zapewniający w przyszłości dostęp do infrastruktury społecznej,
  • przygotowane przez KZN pod zabudowę mieszkaniową, np. poprzez podział i scalenie, uzbrojenie, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), a w uzasadnionych przypadkach nawet pozwolenia na budowę.
Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 205, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry