Pomoc dla niepełnosprawnych

Obowiązki związane z otrzymaniem nieruchomości z KZN

Obowiązki związane z otrzymaniem nieruchomości z KZN

Podmiot, który otrzymał nieruchomość przekazaną z Zasobu KZN, staje się operatorem mieszkaniowym, który będzie zobowiązany do:

  • przestrzegania warunków wskazanych w ustawie i umowie,
  • informowania KZN we wskazanym w ustawie zakresie o przebiegu inwestycji mieszkaniowej oraz gospodarowania powstałymi mieszkaniami,
  • poddawania się kontroli KZN w zakresie zgodności działania z warunkami przekazania nieruchomości pod zabudowę,
  • zapłaty kar umownych lub administracyjnych w przypadku naruszenia warunków umowy lub ustawy.
Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 229, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry