Pomoc dla niepełnosprawnych

Jak zbudować dom z KZN

Jak zbudować dom z KZN

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie oferował działki pod budowę domów jednorodzinnych.

Warunkiem otrzymania takiej działki będzie udział w przetargu organizowanym przez KZN. Osoby, które wygrają przetarg na użytkowanie wieczyste działki (z opcją docelowego wykupu) będę miały określony czas na wybudowanie domu. Jeśli z różnych przyczyn dom nie powstanie, działka trafi ponownie do przetargu.

O działkę będzie mogła ubiegać się każda osoba:

  • która nie posiada lub w przeszłości nie posiadała prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jej udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny;
  • której członek gospodarstwa domowego nie posiada lub w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny.

Również osoby, które:

  • w przeszłości posiadały prawo własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciły ten dom lub mieszkanie;
  • są (lub gdy członek gospodarstwa domowego jest) właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu.

KZN będzie mógł również zastosować kryteria pierwszeństwa – będą one uruchomione, jeśli będzie więcej chętnych niż oferowanych działek budowlanych.

Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania nieruchomości, w celu budowy na niej domu jednorodzinnego, nie będzie uprawniało do jej zbycia – nieruchomość będzie musiała być wykorzystana zgodnie z celem określonym w przetargu, co zapobiegnie spekulacjom nieruchomościami.

Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będą mogły być oferowane wraz z projektem budowlanym a nawet z pozwoleniem na budowę, co powinno znacząco zmniejszyć obciążenie procedurami administracyjnymi indywidualnego inwestora, a także skrócić okres między zakończeniem przetargu, a rozpoczęciem budowy.

Domy jednorodzinne będą mogły być również budowane przez deweloperów i innych przedsiębiorców, wówczas mieszkania w nich zlokalizowane będą oferowane na zasadach najmu, takich samych jak mieszkania w budynkach wielorodzinny, tj. jako najem z opcją dojścia do własności.

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 402, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry