Pomoc dla niepełnosprawnych

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Ważna informacja

Informujemy, że wezwania do wyjaśnień lub uzupełnień odnośnie do złożonych wniosków o dofinansowanie zadań, kierowane będą do wnioskodawców wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Na "Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" zostanie przeznaczone łącznie 1,3 mld złotych. Województwa dostaną realne wsparcie na inwestycje na drogi lokalne. W naszym województwie będzie to: 47 808 607,00 zł.

Przedmiotem wsparcia w ramach Programu będą zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg gminnych lub powiatowych, w trakcie lub planowane do realizacji.

Celami szczegółowymi Programu są:

  1. rozwój infrastruktury drogowej o charakterze lokalnym w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych do ośrodków życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego oraz terenów inwestycyjnych,
  2. powiązanie lokalnych ośrodków gospodarczych z regionalnymi i krajowymi poprzez budowę lub modernizację dróg gminnych i powiatowych oraz węzłów łączących te drogi z drogami wyższego rzędu (wojewódzkich i krajowych),
  3. poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych poprzez inwestycje w bezkolizyjne rozwiązania transportowe, skrzyżowania, obiekty mostowe (mosty, wiadukty estakady, kładki), sygnalizacja świetlna, ciągi piesze lub pieszo-rowerowe.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 28.03.2018, Ilość wejść: 3343, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry