Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca

BIP

Nabór na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przeprowadzany jest na podstawie:

  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.)
  • zarządzenia nr 17 Dyrektora Generalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania naborów na wolne stanowiska pracy w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Komórka organizacyjna realizująca proces naboru:
Biuro Kadr i Organizacji, Oddział Zarządzania Kadrami
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 (wejście B)

Imię i nazwisko Wydział/Biuro Telefon
Małgorzata Orłowicz

Wydział Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego
Biuro Wojewody
Biuro Kadr i Organizacji
Biuro Administracyjne
 

22 695 61 63
Marcin Dudziec

Wydział Skarbu Państwa
i Nieruchomości
Biuro Informatyki i Rozwoju 
Systemów Informatycznych
 

22 695 61 45
Dorota Gierczyńska

Wydział Kontroli
Wydział Geodezji
Wydział Finansów

22 695 63 10
Izabela Januszko
Wydział Zdrowia
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zespół Audytu Wewnętrznego
22 695 63 97
Grażyna Kulińska Wydział Prawny
Wydział Polityki Społecznej
Biuro Ochrony
 
22 695 63 83
Iwona Behrendt Wydział Spraw Cudzoziemców 22 695 66 79
Teresa Witczak Wydział Infrastruktury 22 695 62 91
Ewa Kotowska Wydział Spraw Obywatelskich 22 695 61 34


Warto wiedzieć:

1.    Ogłoszenia o naborze w służbie cywilnej zamieszcza się:


Nowa baza ogłoszeń w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl. Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach. UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


2. Oferty pracy powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w treści ogłoszenia. Wszystkie kopie dokumentów powinny być złożone w całości i zawierać podpisy osób, które je wystawiły. Oferty kandydatów powinny zawierać dokumenty jednoznacznie wskazujące spełnianie wymagań zawartych w ogłoszeniu o naborze, które można sprawdzić na etapie weryfikacji formalnej. Wymagania, których weryfikacja nie jest możliwa na podstawie dokumentów, sprawdzane są podczas kolejnych etapów selekcji.

Oświadczenia dołączone do oferty pracy powinny być opatrzone bieżącą datą oraz własnoręcznym podpisem osoby je składającej.


Dokumenty można składać:

- osobiście w kancelarii urzędu, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście B, parter, pokój 39);

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej – w tym przypadku terminem wiążącym jest data nadania dokumentów
w polskiej placówce pocztowej, chyba że w ogłoszeniu zostało to określone inaczej.

- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;  (WAŻNE!!! W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem profilu ePUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia  muszą być podpisane własnoręcznie lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP. kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W celu uniknięcia odrzucenia oferty przesyłanej za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP należy treść oświadczeń dodać do pisma ogólnego do urzędu, a następnie podpisać je swoim profilem zaufanym).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane z uwagi na brak odręcznego podpisu pod oświadczeniami (skan podpisu jest jego kopią).

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 05.06.2009, Ilość wejść: 208051, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry