Pomoc dla niepełnosprawnych

Praca

BIP

Nabór na stanowiska pracy w służbie cywilnej

Niniejsza strona zawiera aktualne oferty pracy, listy kandydatów, informacje o dalszych etapach procedury naboru oraz o wynikach naborów na stanowiska pracy w służbie cywilnej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Po przeanalizowaniu wszystkich nadesłanych aplikacji na wolne stanowiska pracy zamieszczone zostają listy kandydatów spełniających wymogi formalne, po opublikowaniu których przedstawiona zostaje informacja o dalszych etapach procedury naboru. Po zakończeniu kolejnych etapów procedury naboru zostają opublikowane wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Telefoniczna informacja o naborze udzielana jest pod wskazanym numerem telefonu: 22 695 63 10. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie urzędu, Plac Bankowy 3/5, wejście "B" w pokoju 39. Dokumenty aplikacyjne można także wysłać listownie, w takim przypadku liczy się data stempla pocztowego. W przypadku korespondencji elektronicznej dokumenty powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, a ich przyjęcie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim następuje poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Aktualne oferty pracy na stanowiska w służbie cywilnej:

 

Informacje związane z dalszymi etapami naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie:

Listy kandydatów

Informacje o dalszych etapach procedury naboru

Wyniki naborów

Archiwum ofert pracy na stanowiska w służbie cywilnej:

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Wszystkim zainteresowanym pracą w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim polecamy zapoznanie się z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. W archiwum ofert pracy znajdą Państwo wcześniejsze ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227 poz. 1505 z późn. zm.) oraz zaleceniami Szefa Służby Cywilnej informujemy, że w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która m. in. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W związku z powyższym od dnia 1 października 2011 r. oświadczenia kandydatów z treścią inną niż w ustawie będą uznawane za nieprawidłowe, a tym samym aplikacja nie będzie spełniać wymagań formalnych.

Wzór oświadczeń

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.03.2010, Ilość wejść: 198352, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry