Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administrowania i Utrzymania Systemów Informatycznych

BIP

Oddział Administrowania i Utrzymania Systemów Informatycznych


Kierownik

Marek Lenarcik
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście F, parter, pokój 401
e-mail mlenarcik@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Administrowania i Utrzymania Systemów Informatycznych:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu;

 2. Opiniowanie projektów informatycznych wydziałów/biur Urzędu pod kątem rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;

 3. Koordynowanie inwestycji z zakresu rozbudowy sieci komputerowych;

 4. Administrowanie systemami zarządzającymi infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;

 5. Prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;

 6. Administrowanie sieciami zewnętrznymi Urzędu;

 7. Aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych;

 8. Zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:

   1. dodawanie lub usuwanie użytkowników,

   2. zmiana uprawnień użytkowników,

   3. zmiana polityk systemu,

   4. zdalna instalacja oprogramowania i poprawek systemowych;

 9. Rozbudowa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci informatycznej Urzędu osobom nieupoważnionym;
 10. Techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:

   1. pocztą elektroniczną,

   2. stroną internetową Urzędu,

   3. stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej,

   4. systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,

   5. Ewidencją Obiegu Dokumentów w Wydziale Spraw Cudzoziemców,

   6. Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,

   7. usługami elektronicznymi Urzędu (Intranet, Elektroniczna Książka Telefoniczna),

   8. kontem podmiotu Urzędu na ePUAP i Profilem Zaufanym ePUAP,

   9. systemem Syriusz ZC,

   10. innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;

 11. Administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym systemem antyspamowym;
 12. Utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;

 13. Administrowanie systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP), w tym tworzenie indywidualnych raportów z systemu;

 14. Administrowanie serwerami i usługami informatycznymi oraz lokalną siecią informatyczną (LAN) i rozległą siecią komputerową (WAN);

 15. Zapewnienie sprawnego działania łączności rządowej oraz rządowych systemów informatycznych;

 16. Prowadzenie i koordynowanie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji zespolonej;

 17. Opiniowanie pod względem informatycznym inicjatyw lokalnych dla potrzeb ministra właściwego do spraw informatyzacji.Podziel / Share
Opublikowane przez Joanna Bereda, 11.07.2013, Ilość wejść: 5561, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry