Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Bezpieczeństwa, Analiz i Rozwoju Systemów Informatycznych

BIP

Oddział Bezpieczeństwa, Analiz i Rozwoju Systemów Informatycznych

Kierownik

Ewelina Subda
tel. 22 695 62 84
faks 22 695 62 60
wejście F, parter, pokój 410
e-mail esubda@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Bezpieczeństwa, Analiz i Rozwoju Systemów Informatycznych:

 1. Tworzenie i koordynowanie zadań wynikających z polityki bezpieczeństwem informacji (PBI), utrzymanie aktualności procedur i instrukcji PBI w obszarze danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

 2. Planowanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu Urzędu prowadzonych przez biuro;

 3. Planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu;

 4. Prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na informatyzację w tym monitorowanie ryzyk realizacji budżetu;

 5. Przygotowywanie dokumentacji dla Oddziału Zamówień Publicznych dotyczących  postępowań na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu;

 6. Współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;

 7. Sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;

 8. Współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w opracowaniu budżetu zadaniowego w ramach środków dysponenta III stopnia jako narzędzia do wykonywania zadań wydziałów;

 9. Przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;

 10. Dokonywanie analiz projektów rządowych w zakresie informatyzacji;

 11. Zapewnienie certyfikatów i podpisów elektronicznych w Urzędzie;

 12. Współpraca z Wydziałem Kontroli Urzędu przy prowadzeniu kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych;

 13. Opracowywanie rocznych planów pracy biura i przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 05.08.2014, Ilość wejść: 2935, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry