Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

Starszy Inspektor

Joanna Brzezińska
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście E, parter, pokój nr 401
e-mail: jbrzezinska@mazowieckie.pl

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu:

 1. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji;

 2. prowadzenie sekretariatu biura, w tym:

  1.  udzielanie informacji dotyczących realizowanych przez biuro spraw,

  2. zamawianie dla potrzeb biura artykułów biurowych, sprzętu, prenumeraty czasopism i środków transportu,

  3. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych,

  4. prowadzenie listy obecności,

  5. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji w zakresie właściwości biura;

 3.  prowadzenie spraw dotyczących praktykantów, stażystów;
 4. współpraca z właściwymi wydziałami / biurami Urzędu w zakresie realizowanych zadań;

 5. opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego biura;

 6. archiwizowanie dokumentów wytworzonych w ramach zadań realizowanych przez biuro;

 7. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

 8. wspieranie pracowników biura w wykonywaniu zadań wynikających z realizacji wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji;

 9. wspieranie pracowników biura w wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu urzędu;

 10. prowadzenie wewnętrznego rejestru dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone;

 11. wsparcie pracowników biura w kontaktach z jednostkami administracji rządowej i zespolonej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 11.07.2013, Ilość wejść: 3704, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry