Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

Starszy Inspektor

Joanna Brzezińska
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście F, parter, pokój nr 401
e-mail: jbrzezinska@mazowieckie.pl

 

Zadania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu:

 1. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji;

 2. prowadzenie sekretariatu biura, w tym:

  1.  udzielanie informacji dotyczących realizowanych przez biuro spraw,

  2. zamawianie dla potrzeb biura artykułów biurowych, sprzętu, prenumeraty czasopism i środków transportu,

  3. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych,

  4. prowadzenie listy obecności,

  5. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji w zakresie właściwości biura;

 3.  prowadzenie spraw dotyczących praktykantów, stażystów;
 4. współpraca z właściwymi wydziałami / biurami Urzędu w zakresie realizowanych zadań;

 5. opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego biura;

 6. archiwizowanie dokumentów wytworzonych w ramach zadań realizowanych przez biuro;

 7. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników;

 8. wspieranie pracowników biura w wykonywaniu zadań wynikających z realizacji wdrożeń polityki bezpieczeństwa informacji;

 9. wspieranie pracowników biura w wykonywaniu zadań związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu urzędu;

 10. prowadzenie wewnętrznego rejestru dokumentów niejawnych o klauzuli zastrzeżone;

 11. wsparcie pracowników biura w kontaktach z jednostkami administracji rządowej i zespolonej.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 11.07.2013, Ilość wejść: 3124, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry