Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział - Archiwum

BIP

kierownik

Michał Darmos
tel. 22 695 60 23
faks 22 695 63 86
wejście B, parter, pokój nr 74
e-mail mdarmos@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach

Ciechanów

specjalista
Aneta Karpińska
tel. 23 671 93 10
e-mail a.karpinska@mazowieckie.pl

Ostrołęka

starszy inspektor
Barbara Suchecka
tel. 29 746 62 05
e-mail bsuchecka@mazowieckie.pl

Płock

starszy inspektor
Izabela Bor
tel. 24-235 11 05
e-mail ibor@mazowieckie.pl

Radom

starszy inspektor
Ewa Niewola
tel. 48 332 92 44
e-mail
eniewola@mazowieckie.pl

Siedlce

starszy inspektor
Anna Kempka
tel. 25 644 62 34
e-mail akempka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Archiwum:

 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji, celem przekazania do archiwum zakładowego
 2. przejmowanie, w stanie uporządkowanym, akt z komórek organizacyjnych urzędu
 3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 4. opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego
 5. współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego
 6. prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 7. zapewnienie właściwego znakowania dokumentów w urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 8. przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda.

Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 • Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
  tel. 22 788 45 12
  faks 22 788 53 66
 • Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
  tel. 48 363 87 07
  faks 48 363 87 07

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 17977, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry