Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział - Archiwum

BIP

kierownik

Michał Darmos
tel. 22 695 60 23
faks 22 695 63 86
wejście B, parter, pokój nr 74
e-mail mdarmos@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach

Ciechanów

specjalista
Aneta Karpińska
tel. 23 671 93 10
e-mail a.karpinska@mazowieckie.pl

Ostrołęka

starszy inspektor
Barbara Suchecka
tel. 29 746 62 05
e-mail bsuchecka@mazowieckie.pl

Płock

starszy inspektor
Izabela Bor
tel. 24-235 11 05
e-mail ibor@mazowieckie.pl

Radom

starszy inspektor
Ewa Niewola
tel. 48 332 92 44
e-mail
eniewola@mazowieckie.pl

Siedlce

starszy inspektor
Anna Kempka
tel. 25 644 62 34
e-mail akempka@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Archiwum:

 1. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji, celem przekazania do archiwum zakładowego
 2. przejmowanie, w stanie uporządkowanym, akt z komórek organizacyjnych urzędu
 3. przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego
 4. opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego Archiwum Państwowego
 5. współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego
 6. prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 7. zapewnienie właściwego znakowania dokumentów w urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 8. przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda.

Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 • Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
  tel. 22 788 45 12
  faks 22 788 53 66
 • Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
  tel. 48 363 87 07
  faks 48 363 87 07

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 18585, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry