Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział - Kancelaria

BIP

kierownik

Karolina Łaba
tel. 22 695 61 41
faks 22 695 66 87
wejście B, parter, pokój nr 40
e-mail klaba@mazowieckie.pl

Stanowiska pracy w delegaturach

Ciechanów


inspektor

Olga K
amińska
tel.23 671 93 00
e-mail okaminska@mazowieckie.pl

Ostrołęka


sekretarka

Barbara Zwierz
tel. 29 746 62 00
e-mail bzwierz@mazowieckie.pl

Płock


inspektor

Małgorzata Szmyt
tel. 24 235 11 03
e-mail mszmyt@mazowieckie.pl

Radom


starszy inspektor

Izabela Wojciechowska
tel. 48 362 05 55
e-mail iwojciechowska@mazowieckie.pl

Siedlce


inspektor
Urszula Kowalczyk
tel. 25 644 62 34
e-mail ukowalczyk@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Kancelaria:
1. przyjmowanie od klientów korespondencji składanej osobiście do Urzędu;
2. odbieranie i rozdział korespondencji adresowanej do Urzędu;
3. odbieranie i rozdział korespondencji wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu;
4. rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu;
5. prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej;
6. obsługa składu chronologicznego.


Punkt przyjmowania korespondencji
wejście B, parter, pokój 39
pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa
od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 11924, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Bezpieczne wakacje
do góry