Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Kontroli Zarządczej

BIP

kierownik

Olga Jarmołowicz
tel. 22 695 64 12
faks 22 695 62 87
wejście B, parter, pokój nr 58
e-mail ojarmolowicz@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Organizacji i Kontroli Zarządczej:

 1. koordynowanie spraw związanych z opracowywanie oraz nowelizacją Statutu i Regulaminu Organizacyjnego urzędu
 2. opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich i Państwowej Straży Rybackiej
 3. prowadzenie spraw zmierzających do rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami/biurami
 4. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych biura
 5. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych urzędu
 6. opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody dotyczących funkcjonowania urzędu
 7. koordynowanie sprawa związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń Dyrektora Generalnego, w tym  prowadzenie rejestru zarządzeń
 8. realizowanie zadań związanych ze stroną podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej urzędu
 9. koordynacja działań związanych z zawartością strony intranetowej urzędu
 10. koordynacja realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w tym prowadzeniu rejestru pisemnych wniosków o dostęp oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
 11. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą, w tym m.in. koordynacja i monitorowanie realizacji zadań związanych z planem działania urzędu, analizą ryzyka, samooceną kontroli zarządczej
 12. prowadzenie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz zarządzania procesowego
 13. przygotowywanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych oraz upoważnień do kontroli oraz prowadzenie ich rejestrów
 14. prowadzenie punktu potwierdzającego Profil Zaufany Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)
 15. koordynowanie obsługi klienta w urzędzie, w tym obsługa infolinii "Obywatel", prowadzenie punktu informacyjnego urzędu, udział w projektach dotyczących obsługi klienta
 16. prowadzenie spraw w zakresu zapewnienia bezpłatnej pomocy tłumacza języka, w tym polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego oraz systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych
 17. obsługa sekretariatu Dyrektora Generalnego oraz biura
 18. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do biuraOddział Organizacji i Kontroli Zarządczej BKO-I zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji publicznej oraz proponowany wzór wniosku znajdują się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".

Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 10659, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry