Pomoc dla niepełnosprawnych

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej

 Dyrektor
Olga Jarmołowicz

ojarmolowicz@mazowieckie.pl 


Zastępca Dyrektora
Katarzyna Galas

kgalas@mazowieckie.pl Sekretariat – pokój nr 163
 tel. 22 695 60 60
 fax. 22 695 63 86
 bkop@mazowieckie.pl


plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

 
Zadania Biura:
 • Realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej, administracja publiczna w zakresie administracji, 
  w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, reform i organizacji struktur 
  administracji publicznej oraz zespolonej administracji rządowej w województwie.
 • Realizacja zadań Dyrektora Generalnego w szczególności w zakresie:
  - dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie oraz realizowania polityki personalnej,
  - zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu, w tym prowadzenie archiwum zakładowego i zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 05.02.2018, Ilość wejść: 54863, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry