Pomoc dla niepełnosprawnych

Korzyści dla obywateli

Korzyści dla obywateli

Projekt zorientowany jest przede wszystkim na obywatela – klienta administracji publicznej, co zdecydowanie wpłynie na poprawę efektywności na styku administracja – klient. W wyniku realizacji projektu powstanie platforma pozwalająca na udostępnianie zintegrowanych usług publicznych – usług on-line – dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców na całym obszarze regionu.

 

 • Możliwość korzystania z e-usług w trybie 24h/365 dni w dowolnym miejscu i czasie.
 • Oszczędność czasu Klientów MUW i JAR – przeciętny czas potrzebny na dotarcie do MUW oraz załatwienie sprawy szacuje się na 1 godz.
 • Wartość dojazdu – wartość paliwa zaoszczędzonego na skutek braku konieczności wizyty w MUW. Przyjęto, że przeciętna długość trasy Klienta odległość do urzędu wynosi 30 km. Wartość dojazdu oszacowano, jako koszt paliwa (5,70 zł/l), przy średnim spalaniu na 100km (6,5 l/100km) pomnożony przez liczbę spraw, które zostaną zrealizowane za pomocą e-usług.

 • Oszczędność na wysyłkach pocztowych, wynikających z ograniczenia liczby wysyłek w formie tradycyjnej zarówno dla obywatela jak i Urzędu
 • Skrócenie czasu administracyjnej obsługi spraw przez MUW oraz JAR – w wyniku realizacji projektu w znaczny sposób poprawi się wydajność pracy osób zatrudnionych w MUW (wzrost efektywności pracy)

Oszczędności wynikające z poprawy efektywności, stanowiące iloczyn wartości wynagrodzenia w danym roku (projekcja sprawozdań finansowych Beneficjenta) oraz wskaźnika wzrostu wydajności pracy.

 

 • Ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych związanych z obiegiem dokumentów i obsługą klienta, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty.
 • Pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw, poprawa terminowości oraz sprawności realizowanych zadań, znaczące udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych.
 • Polepszenie warunków współpracy Urzędu z jednostkami administracji zespolonej w województwie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty.
 • Decyzje elektroniczne realizowane w ramach administracji rządowej województwa mazowieckiego będą wykorzystywane przez inne organy administracji publicznej, co zapewni transakcyjną elektroniczną wymianę danych – ułatwi i przyspieszy realizację spraw oraz zachęci klienta do wykorzystywania Internetu oraz do załatwiania spraw także w innych urzędach.
 • Zapewnienie jednorodnego dostępu do administracji rządowej województwa mazowieckiego, poprzez taką samą dostępność usług niezależnie od subregionu, co przyczyni się do niwelacji zróżnicowania społecznego pomiędzy poszczególnymi subregionami (pomiędzy aglomeracją warszawską, a pozostałym obszarem województwa).
 • Wdrożenie projektu wpłynie na rozwój technologiczny i cywilizacyjny zmierzający do powstania społeczeństwa informacyjnego.
 • Sprawna i nowoczesna administracja rządowa województwa mazowieckiego wraz z inicjatywami samorządowymi regionu przyczyni się do rozwoju elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 2366, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry