Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Wsparcia Komórek Organizacyjnych

BIP

Oddział Wsparcia Komórek Organizacyjnych

Zadania Oddziału Wsparcia Komórek Organizacyjnych:


1) zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego, w tym:


  •     obsługa sekretariatu Dyrektora Generalnego,
  •     organizacja spotkań i narad z udziałem Dyrektora Generalnego,
  •     obsługa we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu wyjazdów krajowych i zagranicznych Dyrektora Generalnego,
  •     opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego projektów pism i zestawień;

2) przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego;


3) redagowanie Biuletynu Informacyjnego Dyrektora Generalnego;


4) aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakresie właściwości biura;


5) aktualizowanie strony intranetowej Urzędu;


6) prowadzenie książki kontroli realizowanych w urzędzie przez zewnętrzne organy kontroli;


7) koordynowanie, we współpracy z właściwymi wydziałami i biurami Urzędu, spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego;


8) organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego;


9) koordynacja działań komórek organizacyjnych przy wykonywaniu zadań na zlecenie Dyrektora Generalnego, wymagających ich współdziałania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Kubis, 22.12.2017, Ilość wejść: 417, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry