Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Wsparcia Komórek Organizacyjnych

BIP


Zadania Oddziału Wsparcia Komórek Organizacyjnych:

 

1. zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego, w tym:

 

  •  obsługa sekretariatu Dyrektora Generalnego
  •  organizacja spotkań i narad z udziałem Dyrektora Generalnego
  •  obsługa we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu wyjazdów  krajowych i zagranicznych Dyrektora Generalnego
  •  opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego projektów pism i zestawień

 

2. przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego

3. redagowanie Biuletynu Informacyjnego Dyrektora Generalnego

4. aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakresie właściwości biura

5. aktualizowanie strony intranetowej Urzędu

6. prowadzenie książki kontroli realizowanych w urzędzie przez zewnętrzne organy kontroli

7. koordynowanie, we współpracy z właściwymi wydziałami i biurami Urzędu, spraw związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego

8. organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego

9. koordynacja działań komórek organizacyjnych przy wykonywaniu zadań na zlecenie Dyrektora Generalnego, wymagających ich współdziałania

Podziel / Share
Opublikowane przez Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 2005, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry