Pomoc dla niepełnosprawnych

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego

BIP

redaktor naczelny

Artur Czaban


tel. 48 362 08 61, 48 362 04 03
faks. 22 695 63 86
Radom, pokój nr 11
aczaban@mazowieckie.pl

 

Zadania Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego:

 

1. załatwianie bieżących spraw wpływających do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej „Dziennikiem Urzędowym”, w tym:


  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych

 

2. weryfikacja materiałów kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym;

3. przygotowywanie projektów obwieszczeń prostujących błędy w aktach prawnych ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym, powstałych na etapie ogłoszenia;

4. ogłaszanie aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz rozstrzygnięć nadzorczych w Dzienniku Urzędowym w postaci elektronicznej;

5. tworzenie skorowidza Dziennika Urzędowego

6. udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu aktów normatywnych i innych aktów prawnych oraz innych informacji przeznaczonych do udostępnienia

7. prowadzenie archiwum Dziennika Urzędowego za lata 1999-2011

8. współpraca z podmiotami ogłaszającymi akty normatywne i inne akty prawne w Dzienniku Urzędowym w zakresie poprawności formy materiałów przekazanych do ogłoszenia w tym obsługa specjalistycznego oprogramowania „e-dziennik”

9. współpraca z Biblioteką Sejmową w zakresie archiwizowania aktów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym

10. przygotowywanie porozumień Wojewody do ogłoszenia i ich ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym

11 współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz dostawcą oprogramowania dedykowanego Redakcji Dziennika Urzędowego w zakresie prawidłowości i kompletności plików kierowanych do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

12. udostępnianie do nieodpłatnego, powszechnego wglądu zbiorów Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w języku polskim w postaci elektronicznej

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 1141, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry