Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

BIP

Kierownik

Marek Lenarcik
tel. 22 695 62 52
faks 22 695 62 60
wejście E, parter, pokój 401
e-mail mlenarcik@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym:

 1. realizacja inwestycji z zakresu rozbudowy sieci komputerowych;
 2. zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych Urzędu poprzez:
  1. zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami drukująco-kopiującymi Urzędu,
  2. obsługę serwisową sprzętu komputerowego Urzędu,
  3. zarządzanie modernizacją lub wymianą sprzętu komputerowego pracowników Urzędu,
  4. opiniowanie i dokonywanie analiz technicznych sprzętu komputerowego;
 3. prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;
 4. administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi;
 5. aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych administrowanych przez oddział;
 6. zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym zdalna instalacja oprogramowania i poprawek systemowych;
 7. wsparcie użytkowników Urzędu w zakresie:
  1. pomocy technicznej bezpośrednio na stanowiskach pracy,
  2. napraw sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących, urządzeń kopiujących, urządzeń faksujących,
  3. instalacji i reinstalacji oprogramowania,
  4. podłączania sprzętu komputerowego, w tym urządzeń sieciowych;
 8. koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem licencjami oprogramowania komputerowego;
 9. inwentaryzacja oprogramowania, licencji oraz innych wartości prawnych i niematerialnych.


Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 24.11.2017, Ilość wejść: 97, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry