Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

BIP

Oddział Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym

Kierownik

Marek Lenarcik


tel. 22 695 68 14
wejście F, parter, pokój 401
e-mail mlenarcik@mazowieckie.plZadania Oddziału Administrowania Systemami i Sprzętem Informatycznym:

1)   prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;

2)   aktualizacja systemów i aplikacji;

3)   zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:

a)    dodawanie lub usuwanie użytkowników,

b)   zmiana uprawnień użytkowników,

c)    zdalna instalacja oprogramowania;

4)   monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci informatycznej Urzędu osobom nieupoważnionym;

5)   techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:

a)   pocztą elektroniczną,

b)   stroną internetową Urzędu,

c)    stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej,

d)   systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,

e)   Ewidencją Obiegu Dokumentów w Wydziale Spraw Cudzoziemców,

f)     Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,

g)   usługami elektronicznymi Urzędu (Intranet, Elektroniczna Książka Telefoniczna),

h)   kontem podmiotu Urzędu na ePUAP i Profilem Zaufanym ePUAP,

i)     systemem Syriusz ZC,

j)     systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP),

k)    innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;

6)   zapewnienie sprawnego działania systemów informatycznych Urzędu poprzez:

a)   zarządzanie sprzętem komputerowym i urządzeniami drukująco - kopiującymi Urzędu,

b)   obsługę serwisową sprzętu komputerowego Urzędu,

c)zarządzanie systemem obsługi zgłoszeń,

d)   zarządzanie modernizacją lub wymianą sprzętu komputerowego pracowników Urzędu,

e)zarządzanie licencjami oprogramowania komputerowego,

f) opiniowanie i dokonywanie analiz technicznych sprzętu komputerowego;

7)   administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi;

8)   utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;

9)   aktualizacja systemów i aplikacji administrowanych przez oddział;

10)    prowadzenie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji  zespolonej;

11)    zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej, internetu bezprzewodowego;

12)    inwentaryzacja sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych.Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1110, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry