Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

BIP

Oddział Organizacji i Realizacji Inwestycji

 

Zastępca kierownika

Rafał Tobiasz


tel. 22 695 64 61
faks 22 695 60 62
wejście B, parter, pokój nr 48
e-mail rtobiasz@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Organizacji i Realizacji Inwestycji:

1) planowanie i koordynowanie spraw związanych z remontami, konserwacjami oraz zakupami inwestycyjnymi na rzecz Urzędu, w tym przygotowywanie planów zakupów i remontów;

2) koordynowanie, planowanie, rozliczanie i monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych biura;

3) współpraca z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej w zakresie spraw kadrowych i dyscypliny pracy;

4) koordynowanie planu działania biura, w tym realizacja celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;

5) redagowanie strony internetowej, intranetowej i Biuletynu Informacji Publicznej;

6) obsługa wewnętrznego systemu zgłoszeń OTRS – systemu informatycznego służącego do rejestracji i obsługi zgłoszeń zleceń, usterek, awarii, zapotrzebowani kierowanych przez pracowników Urzędu;

7) prowadzenie spraw dotyczących dostawy prasy codziennej, czasopism i publikacji na potrzeby Urzędu;

8) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu;

9) realizowanie zleceń dotyczących tłumaczeń pisemnych dokumentów urzędowych i innych tekstów zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;

10) realizacja zleceń poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B”;

11) zapewnienie obsługi sekretariatu  oraz prawidłowego obiegu korespondencji biura;

12) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz wniosków o dostęp do informacji publicznej związanych z działalnością biura oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem;

13) zgłaszanie wniosków o wydanie upoważnień, w tym pełnomocnictw do przetwarzania danych osobowych dla pracowników biura;

14) koordynowanie spraw dotyczących katalogu usług wewnętrznych biura, w tym monitorowanie terminowości ich realizacji;

15) koordynowanie zadań z zakresu systemu zarządzania, w tym opracowywanie procedur, zarządzeń, map procesów usług wewnętrznych realizowanych przez biuro;

16) współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;

17) sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;

18) przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu.

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 1076, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry