Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych

BIP

Kierownik

Ewelina Subda
tel. 22 695 62 84
faks 22 695 62 60
wejście E, parter, pokój 410
e-mail esubda@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych:

 1. Tworzenie i koordynowanie zadań wynikających z polityki bezpieczeństwem informacji (PBI), utrzymanie aktualności procedur i instrukcji PBI w obszarze danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

 2. Planowanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków unijnych i budżetu Urzędu prowadzonych przez biuro;

 3. Planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu;

 4. Prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na informatyzację w tym monitorowanie ryzyk realizacji budżetu;

 5. Przygotowywanie dokumentacji dla Oddziału Zamówień Publicznych dotyczących  postępowań na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu;

 6. Współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;

 7. Sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;

 8. Współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w opracowaniu budżetu zadaniowego w ramach środków dysponenta III stopnia jako narzędzia do wykonywania zadań wydziałów;

 9. Przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;

 10. Dokonywanie analiz projektów rządowych w zakresie informatyzacji;

 11. Zapewnienie certyfikatów i podpisów elektronicznych w Urzędzie;

 12. Współpraca z Wydziałem Kontroli Urzędu przy prowadzeniu kontroli działania systemów teleinformatycznych używanych do zadań publicznych;

 13. Opracowywanie rocznych planów pracy biura i przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 98, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry