Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Transportu

BIP

starszy dyspozytor

Tomasz Kalinowski
tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście F, parter, pokój 400
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Transportu:

 1. zapewnienie usług transportowych na potrzeby urzędu
 2. prowadzenie prawidłowej gospodarki transportowej poprzez utrzymanie właściwego stanu technicznego środków transportu i innych pojazdów mechanicznych, w tym planowanie i organizowanie przeglądów technicznych, mechanicznych, napraw oraz konserwacji pojazdów
 3. opracowywanie instrukcji dotyczącej utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych
 4. prowadzenie spraw związanych z gospodarką paliwami przez użytkowników pojazdów, opracowywanie norm zużycia materiałów pędnych, smarów oraz prowadzenie kontroli i przygotowywanie ewentualnych wniosków w tych sprawach
 5. zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu (Odpowiedzialności Cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, AUTO-CASCO)
 6. wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych
 7. prowadzenie, we współpracy z Oddziałem Administracyjno-Inwestycyjnym, spraw związanych z zagospodarowaniem wycofanych z eksploatacji środków transportu i innych pojazdów mechanicznych
 8. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia kosztów utrzymania, eksploatacji i wykorzystania środków transportu oraz innych pojazdów mechanicznych
 9. prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych wydanych pracownikom urzędu
 10. monitorowanie prawidłowego wykonania planu wydatków budżetowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 11. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe oraz dyżury kierowców
 12. organizacja przemieszczenia Wojewody na Zapasowe Stanowisko Kierowania w uzgodnieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 24.11.2017, Ilość wejść: 77, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry