Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Transportu

BIP

Oddział Transportu

starszy dyspozytor

Tomasz Kalinowski


tel. 22 695 61 40
faks 22 695 60 62
wejście D, parter, pokój 2
e-mail tkalinowski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Transportu:

1) prowadzenie spraw związanych z usługami transportowymi świadczonymi na rzecz Urzędu, w tym również przez firmy zewnętrzne;

 

2) zapewnienie właściwego funkcjonowania, wykorzystania i nadzoru nad środkami transportu Urzędu;

 

3) zapewnienie ciągłości ubezpieczeń środków transportu Urzędu;

 

4) wnioskowanie o zakup nowych środków transportu na potrzeby Urzędu oraz przygotowywanie w tym zakresie dokumentacji zamówień publicznych;

 

5) prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie samochodów służbowych wydanych pracownikom Urzędu;

 

6) współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie obsługi transportowej.

 

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 999, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry