Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zamówień Publicznych

BIP

Oddział Zamówień Publicznych

Kierownik

Łukasz Dmowski


tel. 22 695 66 85
faks 22 695 60 62

wejście C, piętro II, pokój nr 201
e-mail: ldmowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

1) koordynowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań biura;

2) powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu;

3) monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;

4) nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;

5) prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;

6) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych;

7) weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;

8) opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.

Podziel / Share
Natalia Lech, 24.11.2017, Ilość wejść: 969, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry