Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zamówień Publicznych

BIP

kierownik

Łukasz Dmowski
tel. 22 695 66 85
wejście B, piętro I, pokój nr 183
e-mail ldmowski@mazowieckie.pl

 

Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

 

 1. powadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz urzędu
 2. monitorowanie zamówień publicznych udzielanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej
 3. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych
  w urzędzie
 4. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w urzędzie
 5. współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w zakresie publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz postępowań odwoławczych
 6. weryfikacja faktur i rachunków pod kątem zgodności z przepisami Prawa Zamówień Publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi
 7. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych
  w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 24.11.2017, Ilość wejść: 71, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry