Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Zarządzania Infrastrukturą Serwerową

BIP

Koordynator zadań oddziału

Michał Lewandowski
tel. 22 695 61 09
faks 22 695 62 60
wejście B, parter, pokój 53
e-mail m.lewandowski@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Zarządzania Infrastrukturą Serwerową:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu;
 2. Opiniowanie projektów informatycznych wydziałów/biur Urzędu pod kątem rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 3. Koordynowanie inwestycji z zakresu rozbudowy sieci komputerowych;
 4. Administrowanie systemami zarządzającymi infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;
 5. Prowadzenie budowy i modernizacji sieci komputerowych we wszystkich lokalizacjach Urzędu;
 6. Administrowanie sieciami zewnętrznymi Urzędu;
 7. Aktualizacja systemów, aplikacji i baz danych;
 8. Zarządzanie domeną na komputerach pracowników Urzędu, w tym:
  1. dodawanie lub usuwanie użytkowników,
  2. zmiana uprawnień użytkowników,
  3. zmiana polityk systemu,
  4. zdalna instalacja oprogramowania i poprawek systemowych;
 9. Rozbudowa i monitorowanie zabezpieczeń przed dostępem do sieci informatycznej Urzędu osobom nieupoważnionym;
 10. Techniczne administrowanie systemami informatycznymi Urzędu, w szczególności:
  1. pocztą elektroniczną,
  2. stroną internetową Urzędu,
  3. stroną internetową Biuletynu Informacji Publicznej,
  4. systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
  5. Ewidencją Obiegu Dokumentów w Wydziale Spraw Cudzoziemców,
  6. Elektroniczną Skrzynką Podawczą na ePUAP,
  7. usługami elektronicznymi Urzędu (Intranet, Elektroniczna Książka Telefoniczna),
  8. kontem podmiotu Urzędu na ePUAP i Profilem Zaufanym ePUAP,
  9. systemem Syriusz ZC,
  10. innymi systemami informatycznymi rządowymi i wewnętrznymi;
 11. Administrowanie systemami bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym systemem antyspamowym;
 12. Utrzymanie sprawności technicznej i technologicznej rejestrów prowadzonych technikami informatycznego przetwarzania danych;
 13. Administrowanie systemem informatycznym zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)/Elektroniczna Informacja Pracownicza (EIP), w tym tworzenie indywidualnych raportów z systemu;
 14. Administrowanie serwerami i usługami informatycznymi oraz lokalną siecią informatyczną (LAN) i rozległą siecią komputerową (WAN);
 15. Zapewnienie sprawnego działania łączności rządowej oraz rządowych systemów informatycznych;
 16. Prowadzenie i koordynowanie działań rządowych w zakresie informatyzacji jednostek administracji zespolonej;
 17. Opiniowanie pod względem informatycznym inicjatyw lokalnych dla potrzeb ministra właściwego do spraw informatyzacji.
Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 24.11.2017, Ilość wejść: 92, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry