Pomoc dla niepełnosprawnych

Kancelaria Tajna

BIP

specjalista - kierownik Kancelarii Tajnej

Urszula Szymanik
tel. 22 695 65 08
faks 22 695 66 86
wejście F, piętro II, pokój nr 622
e-mail uszymanik@mazowieckie.pl


Zadania Kancelarii Tajnej:

  1. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych;
  2. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie informacji niejawnych;
  3. prowadzenie obowiązujących środków ewidencji informacji niejawnych;
  4. udostępnianie oraz egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne;
  5. zapewnienie przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania informacji niejawnych;
  6. okresowa kontrola ewidencji i obiegu informacji niejawnych przechowywanych w Kancelarii Tajnej oraz bieżący nadzór nad postępowaniem z informacjami niejawnymi;
  7. przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz na 5 lat, przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają one ustawowe przesłanki ochrony;
  8. nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony fizycznej Kancelarii Tajnej, a w szczególności nad funkcjonowaniem i eksploatacją zainstalowanych systemów i urządzeń alarmowych, przeciwpożarowych, kontroli dostępu oraz wyposażeniem pomieszczeń kancelarii.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 5532, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry