Pomoc dla niepełnosprawnych

Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich

 

„Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich"

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd"

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego"

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki"
(typ I projektu: Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
oraz ze środków budżetu państwa

 

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
 
znajdują się na stronie:

www.polskacyfrowa.gov.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Agnieszka Frydrych, 08.01.2018, Ilość wejść: 749, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry