Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Analiz i Planowania Rozwoju

BIP

Kierownik Oddziału
Monika Kaniewska

tel. 22 695 61 76
fax 22 695 65 25
m.kaniewska@mazowieckie.pl
pok. 62
Do zakresu działania Oddziału Analiz i Planowania Rozwoju należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie wdrażania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie Urzędu;
 2. koordynowanie planu działania biura, w tym realizacja celów kontroli zarządczej poprzez identyfikację i analizę ryzyka;
 3. współpraca z Wydziałem Finansów Urzędu w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia;
 4. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa w części dotyczącej biura;
  a. prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą na poziomie Urzędu,
  b. opracowywanie i aktualizacja procedur,
  c. koordynacja realizacji zadań związanych z opracowywaniem planu działalności Urzędu,
  d. realizacja zadań związanych z analizą ryzyka,
  e. koordynacja realizacji zadań związanych z opracowywaniem sprawozdania z wykonania planu działalności Urzędu,
  f. prowadzenie monitoringu poziomu realizacji celów i zadań przyjętych w planie działalności Urzędu;
  g. przygotowywanie kwartalnych informacji dotyczących realizacji zadań i obciążenia pracą komórek organizacyjnych Urzędu;
  h. opracowywanie projektu oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Wojewody;
  i. współpraca z Wydziałem Kontroli Urzędu w zakresie gromadzenia informacji o wynikach kontroli wewnętrznych i kontroli przeprowadzanych przez zewnętrzne organy upoważnione do prowadzenia kontroli w Urzędzie,
  j. współpraca z Zespołem Audytu Wewnętrznego Urzędu w zakresie gromadzenia informacji o wynikach audytów wewnętrznych;
 5. koordynowanie spraw z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, w tym opracowywanie procedur, mapowanie procesów.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 17.05.2016, Ilość wejść: 4326, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry