Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Polityki Historycznej i Odznaczeń

BIP

Kierownik:

 dr Piotr Oleńczak

tel. (22) 695-65-46
wejście B, I piętro, pokój nr 172
e-mail: polenczak@mazowieckie.plZadania oddziału:

1. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty oraz wydawanie decyzji o ekshumacjach;
2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją porozumień z gminami w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz ocena stanu technicznego obiektów;
3. organizacja współpracy Wojewody z parlamentarzystami, organami jednostek samorządu terytorialnego, partiami politycznymi oraz z kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie zadań oddziału;
4. nadzór i koordynacja prac związanych z wykonaniem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
5. realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych;
7. organizacja uroczystości wręczenia przez Wojewodę odznaczeń państwowych i zaświadczeń o nadaniu obywatelstwa polskiego;
8. koordynacja organizacji wystaw artystycznych prezentowanych za zgodą Wojewody na terenie Urzędu;
9. gromadzenie i przetwarzanie informacji o działalności Wojewody dotyczących Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 13746, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry