Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Współpracy Instytucjonalnej

BIP

Oddział Współpracy Instytucjonalnej


Kierownik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej:

 dr Piotr Oleńczak

tel. (22) 695-65-46
wejście B, I piętro, pokój nr 172
e-mail: polenczak@mazowieckie.pl

Zadania oddziału:

1. koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej;
2. sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym planowanie dotacji na ich utrzymanie i remonty;
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją porozumień z gminami w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz ocena stanu technicznego obiektów;
4. nadzór i koordynacja prac związanych z wykonaniem ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
5. realizacja zadań Wojewody dotyczących przeprowadzenia i organizacji naboru na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim;
6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych;
7. organizacja uroczystości wręczenia przez Wojewodę odznaczeń państwowych;
8. gromadzenie i przetwarzanie informacji o działalności Wojewody dotyczących Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince;
9. organizacja współpracy Wojewody ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, w tym współpracy wynikającej z udziału Wojewody w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 17218, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry