Pomoc dla niepełnosprawnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

BIP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

 

KARTA INFORMACYJNA


                          

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Adres: plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695-64-81
www.mazowieckie.pl  

 

Nr karty informacyjnej


KI – WBZK/06

Nr wersji: 6


Data wydania:

01 lutego 2016r.

 

SPRAWA:
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:
Realizacja zadań w zakresie wnioskowania i sprawozdawczości w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 231).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Oddziały Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w:

  1. Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15, pokój 31 (JST z regionu ostrołęckiego) tel. 29 746 62 18, fax 29 746 62 17

  2. Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38 (JST z regionu siedleckiego) tel./fax 25 644 81 69
  3. Płocku 09-402 Płock, ul. 3-go Maja 16, pok. 319b (JST z regionu płockiego, warszawskiego i ciechanowskiego) tel. 24 235 11 34, fax 24 235 11 01

  4. Radomiu 26-600 Radom, ul. S. Żeromskiego 53, pok. 289b (JST z regionu radomskiego)

    tel./fax 48 362 06 54

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 8:00-16:000

2. Pocztą na ww adresy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I:
Wniosek o przekazanie gminie dotacji.
I tura do 18 marca (załącznik nr 1)
II tura do 18 września (załącznik nr 1)

Etap II:
Okresowe rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
I tura do 31 maja (załącznik nr 2)
II tura do 30 listopada (załącznik nr 2)

Etap III:
Roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Roczne – do 31 grudnia (załącznik nr 3)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przekazanie środków gminom (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Realizacja wypłaty (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):
I tura 2-30 kwietnia,
II tura 1-31 października

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych 
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
tel. 22 695-64-81, fax. 22 695 64 81
e mail:wbzk@mazowieckie.pl
godziny i dni urzędowania: poniedziałek – piątek,  8:00 – 16:00

Kontakt do kierownika Oddziału:

Marta Różak, tel. 22 695 69 67, e-mail: mrozak@mazowieckie.pl

Kontakt do pracowników realizujących zadanie:

Ostrołęka: Maria Milewska, tel. 29 746 62 18, e-mail: mmilewska@mazowieckie.pl

Siedlce: Emilia Ługowska, tel. 25 644 81 69, e-mail: elugowska@mazowieckie.pl

Płock, Warszawa, Ciechanów: Edyta Linowska, tel. 24 235 11 34,
e-mail: elinowska@mazowieckie.pl

Radom: Alicja Dzikowska, tel. 48 362 06 54, e-mail: adzikowska@mazowieckie.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1- wnioski o przekazanie dotacji.
Załącznik nr 2 - okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Załącznik nr 3 - roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 07.05.2013, Ilość wejść: 11339, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry