Pomoc dla niepełnosprawnych

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

BIP

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej

KARTA INFORMACYJNA

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

Tel. 22 695 64 81

Fax. 22 695 64 84

www.mazowieckie.pl

Nr karty informacyjnej

KI-WBZK/06

Nr wersji: 6

Data wydania:

01 lutego 2016 r.

SPRAWA: 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Realizacja zadań w zakresie wnioskowania i sprawozdawczości w sprawie.

PODSTAWA PRAWNA:
  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. poz. 231).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

1. Osobiście:

Oddziały Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w:

Ostrołęce

07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15, pokój 31

(JST z regionu ostrołęckiego)

tel. 29 746 62 18, fax 29 746 62 17


Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38

(JST z regionu siedleckiego)

tel./fax 25 644 81 69


Płocku

09-402 Płock, ul. 3-go Maja 16, pok. 319b

(JST z regionu płockiego, warszawskiego i ciechanowskiego)

tel. 24 235 11 34, fax 24 235 11 01


Radomiu

26-600 Radom, ul. S. Żeromskiego 53, pok. 289b

(JST z regionu radomskiego)

tel./fax 48 362 06 54


godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 8:00-16:000


2. Pocztą na ww adresy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Etap I:

Wniosek o przekazanie gminie dotacji.
I tura do 18 marca (załącznik nr 1)
II tura do 18 września (załącznik nr 1)

Etap II:

Okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
I tura do 31 maja (załącznik nr 2)
II tura do 30 listopada (załącznik nr 2)

Etap III:

Roczne rozliczenie dotacji celowej oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe.
Roczne – do 31 grudnia (załącznik nr 3)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przekazanie środków gminom (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie).

 OPŁATY:

Brak.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Realizacja wypłaty (Wydział Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):
I tura 2-30 kwietnia,
II tura 1-31 października

 KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5

tel. 22 695 64 81, fax. 22 695 64 84

e-mail – wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00


Kontakt do kierownika Oddziału:
Marta Różak, tel. 22 695 69 67, e-mail: mrozak@mazowieckie.pl


Kontakt do pracowników realizujących zadanie:

   Ostrołęka: Maria Milewska, tel. 29 746 62 18, e-mail: mmilewska@mazowieckie.pl

Siedlce: Emilia Ługowska, tel. 25 644-81-69, e-mail: elugowska@mazowieckie.pl

Płock, Warszawa, Ciechanów: Edyta Linowska, tel. 24 235 11 34, e-mail: elinowska@mazowieckie.pl

  Radom: Alicja Dzikowska, tel. 48 362 06 54, e-mail: adzikowska@mazowieckie.pl

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 07.05.2013, Ilość wejść: 12212, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry