Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

Iwona Frątczak
tel. 22 695 60 82
f
ax 22 695 65 25
pokój nr 638
ifratczak@mazowieckie.pl


Zakres działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu:

 1. realizacja zadań organizacyjno-kadrowych wydziału;
 2. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie realizacji zadań organizacyjno kadrowych;
 3. realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora w zakresie działania wydziału, prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;
 4. prowadzenie w zakresie właściwości wydziału spraw dotyczących praktykantów i stażystów;
 5. opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału;
 6. koordynacja prac związanych z opisywaniem stanowisk pracy w wydziale;
 7. przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników wydziału;
 8. prowadzenie sekretariatu wydziału;
 9. organizacja obsługi klientów Urzędu w zakresie właściwości wydziału;
 10. udzielanie informacji dotyczących spraw realizowanych przez wydział;
 11. zamawianie dla potrzeb wydziału artykułów biurowych, sprzętu, prenumeraty czasopism i zamawianie środków transportu;
 12. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych;
 13. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do wydziału oraz rejestru przyjęć klientów w sprawie skarg, wniosków i petycji;
 14. koordynacja działań w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z zadaniami realizowanymi przez wydział;
 15. prowadzenie rejestru upoważnień pracowników wydziału.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 17.05.2016, Ilość wejść: 1430, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry