Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

Iwona Frątczak
tel. 22 695 60 82
f
ax 22 695 65 25
pokój nr 638
ifratczak@mazowieckie.pl


Zakres działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu:

 1. realizacja zadań organizacyjno-kadrowych wydziału;
 2. współpraca z Biurem Kadr i Organizacji w zakresie realizacji zadań organizacyjno kadrowych;
 3. realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora w zakresie działania wydziału, prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;
 4. prowadzenie w zakresie właściwości wydziału spraw dotyczących praktykantów i stażystów;
 5. opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału;
 6. koordynacja prac związanych z opisywaniem stanowisk pracy w wydziale;
 7. przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników wydziału;
 8. prowadzenie sekretariatu wydziału;
 9. organizacja obsługi klientów Urzędu w zakresie właściwości wydziału;
 10. udzielanie informacji dotyczących spraw realizowanych przez wydział;
 11. zamawianie dla potrzeb wydziału artykułów biurowych, sprzętu, prenumeraty czasopism i zamawianie środków transportu;
 12. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych;
 13. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do wydziału oraz rejestru przyjęć klientów w sprawie skarg, wniosków i petycji;
 14. koordynacja działań w zakresie archiwizacji dokumentów związanych z zadaniami realizowanymi przez wydział;
 15. prowadzenie rejestru upoważnień pracowników wydziału.
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 17.05.2016, Ilość wejść: 1043, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry