Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

starszy inspektor

Joanna Żukowska
tel. 22 695 63 58
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 213
e-mail jzukowska@mazowieckie.pl

 

starszy inspektor

Joanna Ostrowska
tel. 22 695 63 79
faks 22 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 229
e-mail jostrowska@mazowieckie.pl


Zadania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu :

1) prowadzenie sekretariatu wydziału;

2) organizacja obsługi interesantów;

3) udzielanie informacji dotyczących realizowanych przez wydział spraw;

4) zamawianie dla potrzeb wydziału artykułów biurowych, sprzętu, prenumerata czasopism i zamawianie środków transportu;

5) prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych;

6) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji w zakresie właściwości wydziału;

7) realizacja zadań organizacyjno-kadrowych wydziału;

8) realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora w zakresie działania wydziału, prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;

9) prowadzenie spraw dotyczących praktykantów, stażystów;

10) współpraca z właściwymi wydziałami / biurami Urzędu w zakresie realizowanych zadań;

11) opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału;

12) koordynacja prac związanych z opisywaniem stanowisk pracy w wydziale;

13) przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników;

14) archiwizowanie dokumentów związanych z zadaniami realizowanymi przez wydział.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 1583, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry