Pomoc dla niepełnosprawnych

Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu

BIP

starszy inspektor

Joanna Żukowska
tel. 22 695 63 58
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 229
e-mail jzukowska@mazowieckie.pl

 

starszy inspektor

Joanna Ostrowska
tel. 22 695 63 79
faks 22 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 229
e-mail jostrowska@mazowieckie.pl


Zadania Samodzielnego Stanowiska do spraw Obsługi Sekretariatu :

1) prowadzenie sekretariatu wydziału;

2) organizacja obsługi interesantów;

3) udzielanie informacji dotyczących realizowanych przez wydział spraw;

4) zamawianie dla potrzeb wydziału artykułów biurowych, sprzętu, prenumerata czasopism i zamawianie środków transportu;

5) prowadzenie ewidencji wyjść pracowników, wykazu delegacji służbowych;

6) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji w zakresie właściwości wydziału;

7) realizacja zadań organizacyjno-kadrowych wydziału;

8) realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń Dyrektora w zakresie działania wydziału, prowadzenia ewidencji, sporządzania sprawozdań i udzielania informacji;

9) prowadzenie spraw dotyczących praktykantów, stażystów;

10) współpraca z właściwymi wydziałami / biurami Urzędu w zakresie realizowanych zadań;

11) opracowywanie i aktualizacja regulaminu wewnętrznego wydziału;

12) koordynacja prac związanych z opisywaniem stanowisk pracy w wydziale;

13) przygotowywanie wystąpień o wydanie upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników;

14) archiwizowanie dokumentów związanych z zadaniami realizowanymi przez wydział.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 2082, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Program „Niepodległa”
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
do góry